Melden en aanvragen voor professionals

Farmaceutische bedrijven, fabrikanten van medische hulpmiddelen, zorgaanbieders, zorgprofessionals en/ of zorgverleners vinden op deze pagina formulieren om te melden, te registreren en om aanvragen te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Gezondheidszorg

Als farmaceutisch bedrijf, fabrikant van medische hulpmiddelen, zorgaanbieder, zorgprofessional en/ of zorgverlener

Jeugdhulp

Aanvragen code jeugdhulpaanbieder

Klacht melden over gezondheidszorg of jeugdhulp

Wilt u als burger een melding doen bij de inspectie? Dat kan via het Landelijk Meldpunt Zorg.