Melden en aanvragen voor professionals

Farmaceutische bedrijven, fabrikanten van medische hulpmiddelen, zorgaanbieders, zorgprofessionals en/of zorgverleners en aanbieders van jeugdhulp en/of hulpverleners jeugdhulp vinden op deze pagina formulieren om te melden, te registreren en om aanvragen te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Doe een melding over jeugdhulp

Let op: om in te loggen heeft u voor een aantal meldformulieren een inlogcode nodig. Heeft u (nog) geen inlogcode? Gebruik dan het registratieformulier of kijk op deze pagina onder 'Aanvraag, wijzigen en registratie'.

Doe een melding over gezondheidszorg

Let op: om in te loggen heeft u voor een aantal meldformulieren een vestigingsnummer nodig. Het vestigingsnummer is het 12-cijferige nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Aanvraag, wijziging en registratie

Hieronder vinden farmaceutische bedrijven, fabrikanten van medische hulpmiddelen, zorgaanbieders, zorgprofessionals en/of zorgverleners en aanbieders van jeugdhulp en/of hulpverleners jeugdhulp alle formulieren voor het aanvragen en registratie.

Klacht over de gezondheidszorg of jeugdhulp?

Wilt u als burger een klacht over de gezondheidszorg of jeugdhulp melden bij de inspectie? Dat kan via het Landelijk Meldpunt Zorg.