Melden en aanvragen voor professionals

Aanbieders van jeugdhulp en/of hulpverleners jeugdhulp, zorgaanbieders, zorgprofessionals en/of zorgverleners, farmaceutische bedrijven en fabrikanten van medische hulpmiddelen vinden op deze pagina formulieren om te melden, te registreren en om aanvragen te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

* Technische storing meldformulieren *

Door een technische storing kan het langer duren om een formulier te laden. Na maximaal 15 seconden verschijnt alsnog het door u gekozen formulier. Excuses voor dit ongemak.

Doe een melding over jeugdhulp

Let op: om in te loggen heeft u voor een aantal meldformulieren een inlogcode nodig. Heeft u (nog) geen inlogcode? Gebruik dan het registratieformulier of kijk op deze pagina onder 'Aanvraag, wijzigen en registratie'.

Doe een melding over gezondheidszorg

Let op: om in te loggen heeft u voor een aantal meldformulieren een vestigingsnummer nodig. Het vestigingsnummer is het 12-cijferige nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

NAC: Verplichte meldingen en aanvragen voor PEF’s

Om te mogen werken met het poliovirus ziet de inspectie er als National Authority for Containment (NAC) op toe dat locaties die met het virus werken, aan strenge eisen voldoen. Dit zijn zogenoemde Poliovirus Essential Facilities (PEF’s). 

Aanvraag, wijziging en registratie

Hieronder vinden aanbieders van jeugdhulp en/of hulpverleners jeugdhulp, zorgaanbieders, zorgprofessionals en/of zorgverleners, farmaceutische bedrijven en fabrikanten van medische hulpmiddelen alle formulieren voor aanvragen en registratie.

Klacht over de gezondheidszorg of jeugdhulp?

Wilt u als burger een klacht over de gezondheidszorg of jeugdhulp melden bij de inspectie? Dat kan via het Landelijk Meldpunt Zorg.