Melden en aanvragen voor professionals

Farmaceutische bedrijven, fabrikanten van medische hulpmiddelen, zorgaanbieders, zorgprofessionals en/ of zorgverleners en aanbieders van jeugdhulp en/ of hulpverleners jeugdhulp vinden op deze pagina *formulieren om te melden, te registreren en om aanvragen te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Doe een melding over jeugdhulp

*Om in te loggen heeft u voor een aantal meldformulieren een inlogcode nodig. Heeft u (nog) geen inlogcode? Gebruik dan het registratieformulier of kijk onder 'Aanvraag, wijzigen en registratie' .

Doe een melding over gezondheidszorg

*Om in te loggen heeft u voor een aantal meldformulieren een vestigingsnummer nodig. Het vestigingsnummer is het 12-cijferige nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Aanvraag, wijzigen en registratie

Hieronder vinden farmaceutische bedrijven, fabrikanten van medische hulpmiddelen, zorgaanbieders, zorgprofessionals en/ of zorgverleners en aanbieders van jeugdhulp en/ of hulpverleners jeugdhulp alle formulieren voor het aanvragen en registratie.

Klacht over de gezondheidszorg of jeugdhulp?

Wilt u als burger een klacht over de gezondheidszorg of jeugdhulp melden bij de inspectie? Dat kan via het Landelijk Meldpunt Zorg.