Melden knelpunt bereikbaarheid en/ of beschikbaarheid acute zorg

Als traumacentrum moet u in een aantal gevallen knelpunten in de beschikbaarheid of de bereikbaarheid van de acute zorg in uw regio melden bij de inspectie.

Wanneer melden?

Als traumacentrum moet u een knelpunt melden als:

  • Het knelpunt niet binnen het regionaal overleg acute zorgketen kan worden opgelost, én als
  • Het knelpunt raakt aan de veiligheid en kwaliteit van de acute zorg.

Melden

Melden bij de inspectie kan per e-mail via meldpunt@igj.nl

Wat gebeurt er na mijn melding?

Na uw melding krijgt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken schriftelijk bericht. Om te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn, kunnen we aanvullende gegevens bij u opvragen.

Meer informatie

Deze meldplicht staat beschreven in artikel 8a.3 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.