Verplichte incidentele mededelingen en overleg Wvggz en Wzd

In de Wvggz en de Wzd staan welke regels en werkwijzen gelden bij het uitvoeren van dwang in de zorg. Geneesheer-directeuren, zorgaanbieders, klachtencommissies, burgemeesters, Wlz-uitvoerders en zorgverzekeraars moeten volgens deze wetten bepaalde informatie naar de inspectie sturen. In een paar gevallen kunnen deze partijen overleggen met de inspectie. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Gegevens veilig naar de inspectie sturen

Beschikt uw organisatie over een veilige mailoplossing, zoals Zorgmail of Zivver? Dan kunt u onderstaande mededelingen en informatieproducten zoals kopieën van beslissingen veilig e-mailen naar de inspectie via ri.utrecht@igj.nl.
Beschikt uw organisatie niet over veilige e-mail, dan kunt u IGJ Rijkscloud gebruiken om uw documenten veilig aan de inspectie te sturen. Richt uw bericht aan Afdeling Digitale Informatievoorziening, met e-mailadres ri.utrecht@igj.nl.

* Let op: bijna alle gemeentes gebruiken het Khonraad-systeem om afschriften aan de inspectie te sturen. Alleen als zij dit systeem niet gebruiken, kunnen zij veilig e-mailen of IGJ Rijkscloud gebruiken.

Mededelingen op basis van de Wvggz

Informatieproduct (Wvggz-artikel) Omschrijving Verzender Hoe?
Afschrift bescheiden crisismaatregel
(7:2 lid 2)
Een burgemeester stuurt de inspectie een kopie van de beslissing (inclusief medische verklaring) om een crisismaatregel te nemen voor een betrokkene. Burgemeester Via veilige e-mail of IGJ Rijkscloud aan ri.utrecht@igj.nl*
Afschrift beslissing overplaatsing
(8:16 lid 4g)
Een geneesheer-directeur stuurt de inspectie een kopie van de beslissing om de uitvoering van de zorg voor de betrokkene toe te wijzen aan een andere zorgaanbieder, geneesheer-directeur of zorgverantwoordelijke. Geneesheer-directeur Via veilige e-mail of IGJ Rijkscloud aan ri.utrecht@igj.nl
Afschrift beslissing klachtencommissie
(10:6 lid 6)
Klachtencommissies sturen de inspectie hun beslissing over een klacht rondom het nakomen van een verplichting of beslissing. Klachtencommissie Via veilige e-mail of IGJ Rijkscloud aan ri.utrecht@igj.nl

Mededelingen en overleg op basis van de Wzd

Informatieproduct
(Wzd-artikel)
Omschrijving Verzender Hoe?
Melding niet tijdige onvrijwillige opname na RM
(28c lid 3)
Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W), de Wlz-uitvoerder of de zorgverzekeraar kan contact opnemen met de inspectie als zij een cliënt niet binnen een week na een rechterlijke machtiging (RM) geplaatst krijgen. College van B&W, Wlz-uitvoerder of zorgverzekeraar Telefonisch contact met de inspectie. Neem vooraf de checklist door.
Overleg bevel tot opname na IBS
(34)
Een burgemeester kan contact opnemen met de inspectie voor advies als een cliënt niet binnen 24 uur nadat een inbewaringstelling (IBS) is afgegeven, is opgenomen in een accommodatie. Burgemeester Telefonisch contact met de inspectie. Neem vooraf de checklist door.
Mededeling IBS
(35 lid 1)
Als een burgemeester een beschikking tot inbewaringstelling (IBS) afgeeft, stelt hij de inspectie daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Burgemeester Via veilige e-mail of IGJ Rijkscloud aan ri.utrecht@igj.nl*
Mededeling van opname met (verlengde) RM in accommodatie
(42)
Als een zorgaanbieder een cliënt met een rechterlijke machtiging (RM) opneemt of de opname verlengt, dan stelt hij de inspectie daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Zorgaanbieder Via veilige e-mail of IGJ Rijkscloud aan ri.utrecht@igj.nl
Overleg ontslag
(48 lid 3)
Zorgaanbieders kunnen zo mogelijk en zo nodig contact opnemen met de inspectie in verband met een voorgenomen ontslag van een cliënt. Zorgaanbieder Telefonisch contact met de inspectie. Neem vooraf de checklist door.
Afschrift beslissing klachtencommissie
(56b lid 6)
Klachtencommissies sturen de inspectie hun beslissing over een klacht rondom het nakomen van een verplichting of beslissing. Klachtencommissie Via veilige e-mail of IGJ Rijkscloud aan ri.utrecht@igj.nl