Verplichte incidentele mededelingen en overleg Wvggz en Wzd

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staan welke regels en werkwijzen gelden bij het uitvoeren van dwang in de zorg. Geneesheer-directeuren, zorgaanbieders, klachtencommissies, burgemeesters, Wlz-uitvoerders en zorgverzekeraars moeten volgens deze wetten bepaalde informatie naar de inspectie sturen. In een paar gevallen kunnen deze partijen overleggen met de inspectie. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover en de verschillende formulieren die u hiervoor kunt gebruiken.

Gewijzigde aanlevering

Vanaf 4 augustus 2023 is de manier van aanleveren van de mededelingen en afschriften gewijzigd. U levert uw bestanden nu aan via formulieren.

Tip: download de verzendbevestiging

Na het invullen en verzenden van het formulier ziet u een verzendbevestiging op uw beeldscherm. Deze kunt u downloaden voor uw eigen administratie. De bevestiging bevat een referentienummer en een kopie van uw mededeling. Het is niet mogelijk deze gegevens op een andere manier in te zien of op een later moment alsnog te downloaden. 
 

Mededelingen op basis van de Wvggz

Mededelingen en overleg op basis van de Wzd