Verplichte incidentele mededelingen en overleg Wvggz en Wzd

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staan welke regels en werkwijzen gelden bij het uitvoeren van dwang in de zorg. Geneesheer-directeuren, zorgaanbieders, klachtencommissies, burgemeesters, Wlz-uitvoerders en zorgverzekeraars moeten volgens deze wetten bepaalde informatie naar de inspectie sturen. In een paar gevallen kunnen deze partijen overleggen met de inspectie. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover en de verschillende formulieren die u hiervoor kunt gebruiken.

Gewijzigde aanlevering

Vanaf 19 december 2023 is de manier van aanleveren van het Afschrift beslissing overplaatsing door de geneesheer-directeur gewijzigd. Lees meer hieronder bij Mededelingen op basis van de Wvggz.

Belangrijk: download de verzendbevestiging na uw melding via formulier

De IGJ gaat ervan uit dat u deze verzendbevestiging downloadt. Na het invullen en verzenden van het formulier krijgt u op uw beeldscherm een pop-up-venster te zien. Rechtsonder in dit venster ziet u de blauwe downloadknop waarmee u de verzendbevestiging downloadt. Deze verzendbevestiging bevat belangrijke informatie over het vervolg van uw melding en een overzicht van uw gegeven antwoorden. Het is niet mogelijk deze gegevens op een andere manier in te zien of op een later moment alsnog te downloaden. U ontvangt geen bevestiging meer per e-mail. 

Mededelingen op basis van de Wvggz

Mededelingen en overleg op basis van de Wzd