U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  • Telefonisch binnen kantoortijden: 088-120 5000 (lokaal tarief).
  • Via e-mail op meldpunt@igj.nl.
  • Per post via Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Postbus 2518, 6401 DA Heerlen. 
  • Per fax via 088-120 50 01.
  • Via het contactformulier.

Webcare

U kunt ons ook volgen op Twitter (@igjnl) of LinkedIn. Hier informeren wij u dagelijks over ons werk, belangrijke publicaties, evenementen waar we aan bijdragen en meer. Op werkdagen van 9 tot 17 uur beantwoordt het webcareteam ook uw vragen. Dit kunnen zij alleen doen als er geen persoonsgegevens voor nodig zijn.

Adres

We zijn gevestigd in het Stadskantoor in Utrecht. Bekijk hier de adresgegevens van IGJ.

Melding maken

Zorgaanbieders en bedrijven kunnen rechtstreeks melden bij de inspectie. Wilt u als burger een klacht melden over de gezondheidszorg? Dan kunt u terecht bij ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Spoedgevallen melden buiten kantoortijden

Zorgaanbieders kunnen buiten kantoortijden voor spoedgevallen terecht op het telefoonnummer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 070-3407911. Het ministerie neemt vervolgens contact op met de dienstdoende inspecteur.

Heeft u een klacht over de inspectie zelf?

Kijk dan op de pagina ‘Klachten over de IGJ’. 

Heeft u een persvraag?

Contactgegevens vindt u op de pagina Persvragen.