Andere melding

Andere meldingen zijn meldingen die niet verplicht zijn maar wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en die we graag willen weten.

Hoe kan ik melden?

U kunt een 'Andere melding' aan ons doorgeven via het meldformulier Andere melding.

Dit formulier is bedoeld voor iedereen die door zijn of haar werkzaamheden betrokken is bij de gezondheidszorg, jeugdhulpverlening of productie/distributie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en voor jeugdhulpverleners die op persoonlijke titel melden.

Let op: jeugdhulpverleners die niet op persoonlijke titel melden, kunnen gebruik maken van het 'Meldformulier meldingen Jeugd'.

Belangrijk: Download de verzendbevestiging na uw melding

De IGJ gaat ervan uit dat u deze verzendbevestiging downloadt. Na het invullen en verzenden van het formulier krijgt u op uw beeldscherm een pop-up-venster te zien. Rechtsonder in dit venster ziet u de blauwe downloadknop waarmee u de verzendbevestiging downloadt. Deze verzendbevestiging bevat belangrijke informatie over het vervolg van uw melding en een overzicht van uw gegeven antwoorden. Het is niet mogelijk deze gegevens op een andere manier in te zien of op een later moment alsnog te downloaden. U ontvangt geen bevestiging meer per e-mail. 

Anoniem melden

U kunt uw melding ook anoniem doen. Lees verder over anoniem melden en hoe de inspectie daar mee om gaat.

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld

Als we een melding ontvangen, dan beoordelen we de inhoud van de melding. Daarbij gebruiken we alle informatie die bij ons bekend is. We onderzoeken niet alle meldingen afzonderlijk, soms kunnen we de informatie beter op een andere manier gebruiken bij ons toezicht. We laten u binnen vier weken weten hoe wij uw informatie gaan gebruiken. 

Voorbeelden veel voorkomende meldingen