Melden van vervalst recept

Regelmatig krijgen apothekers vervalste recepten aangeboden. Hiermee kan de aanbieder bijvoorbeeld proberen aan verslavende geneesmiddelen te komen. Voor zichzelf, of om aan anderen te verkopen. Deze vorm van fraude kan ook gevolgen hebben voor de zorgverzekeraar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakte afspraken met de apothekersorganisatie KNMP over het omgaan met vervalste recepten. De stappen die u neemt zijn afhankelijk van de vraag of de aanbieder een zorgverlener is of niet.

Als u vermoedt dat u een vervalst recept krijgt aangeboden:

  • Vraag de aanbieder zich te legitimeren en registreer het burgerservicenummer (BSN).
  • Neem contact op met de voorschrijver en overleg met diegene wat te doen.
  • Vraagt een onbekende 'voorschrijver' om een receptgeneesmiddel voor zichzelf of een patiënt? Controleer de voorschrijfbevoegdheid op BIGregister.nl. Vraag bij twijfel om een legitimatiebewijs en registreer het BSN. 

Als blijkt dat het om een vervalst recept gaat dat wordt aangeboden door een zorgverlener:

Als het recept wordt aangeboden door iemand anders:

  • Is het mogelijk om de aanbieder van het recept aan te laten houden? Waarschuw dan de politie. 
  • Zeg tegen de aanbieder dat het recept niet geldig is, en dat degene het geneesmiddel op het recept daarom niet meekrijgt.
  • Doe aangifte bij de politie.

In alle gevallen doet u daarna het volgende:

  • Wijs collega’s en/of uw departementsbureau van de KNMP erop dat bij u vervalste recepten zijn aangeboden. Noem daarbij de naam van het geneesmiddel en de naam van de voorschrijver, maar niet de naam of andere persoonsgegevens van de aanbieder. Dit vanwege de privacywetgeving.
  • Maak indien van toepassing een aantekening in het dossier van de patiënt/aanbieder.