Aangifte doen van vervalst recept

Regelmatig krijgen apothekers vervalste recepten. Hiermee kan de gebruiker bijvoorbeeld proberen aan verslavende geneesmiddelen te komen voor zichzelf of om aan anderen te verkopen. Deze vorm van fraude kan zich ook doorvertalen naar de verzekeraar. Dit kan ook voor u als apotheker gevolgen hebben.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft hierover met de apothekersorganisatie KNMP afspraken gemaakt. Als u vermoedt dat u een vervalst recept krijgt aangeboden:

 • Controleer eerst of het gaat om een vervalst recept.
 • Vraag de gebruiker zich te legitimeren en registreer het burgerservicenummer (BSN).
 • Neem contact op met de voorschrijver van wie het receptenpapier is. Overleg met de voorschrijver wat te doen.
 • Vraagt een onbekende 'voorschrijver' om een receptgeneesmiddel voor zichzelf of een patiënt?Vraag dan altijd om een legitimatiebewijs en een bewijs van BIG-registratie (of controleer dit op BIGregister.nl).   

Als blijkt dat het om een vervalst recept gaat:

 • Zeg tegen de aanbieder van het recept dat het recept niet geldig is. Hij krijgt daarom het geneesmiddel dat op het recept staat, niet mee.
 • Doe aangifte bij IGJ via het aangifteformulier vals recept of bij de politie. Als het mogelijk is om de dader aan te houden, waarschuw dan de politie.
 • Wijs collega’s en/of uw departementsbureau van de KNMP erop dat bij u vervalste recepten zijn aangeboden. Noem daarbij de naam van het geneesmiddel en de naam van de arts, maar niet de naam of andere persoonsgegevens van de patiënt. Dit vanwege de privacywetgeving.

 • Stuur een kopie van het opgemaakte proces-verbaal van uw aangifte bij de politie naar:

  • Bureau Opsporing en Boetes IGJ
   Postbus 19040
   3501 DA Utrecht