Melding doen van een calamiteit (Wkkgz)

Als zorgaanbieder of solistisch werkende zorgverlener moet u calamiteiten melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Jeugdhulpaanbieders kunnen melden via calamiteiten melden Jeugdhulpaanbieders. Als patiënt, cliënt of andere betrokkene kunt u een klacht melden via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Een calamiteit melden

Voor dit formulier heeft u uw vestigingsnummer nodig. Dat nummer vindt u in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. U moet er zelf voor zorgen dat uw gegevens goed in het handelsregister staan.

U kunt uw melding doen via het meldformulier verplichte melding: calamiteit.

Onverwijld melden

In de wet (Wkkgz) staat dat u een calamiteit onverwijld moet melden. Dat houdt in:

Stroomschema melden calamiteit
  • Binnen 3 werkdagen nadat u heeft vastgesteld dat het om een calamiteit gaat. 
  • Twijfelt u nog of de gebeurtenis een complicatie, een incident of een calamiteit is? Dan heeft u vanaf de constatering van de gebeurtenis 6 weken de tijd om dat te onderzoeken. Zodra u vaststelt dat er sprake is van een calamiteit, dan meldt u dat binnen 3 werkdagen.
  • Is na het onderzoek nog steeds niet duidelijk is of de gebeurtenis een calamiteit is? Dan adviseren we om de gebeurtenis wel te melden.

Meldt u een calamiteit niet (op tijd), dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Vervolg na de melding

Wanneer is een gebeurtenis een calamiteit

'Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.'
Bron: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Bij een calamiteit is er iets niet goed gegaan, met ernstige schade voor of de dood van een cliënt. Een ernstig schadelijk gevolg is onder meer ernstige lichamelijke of psychische schade. Dit is een onbedoelde of onverwachte uitkomst van zorgverlening. 

U gaat zelf na of u een gebeurtenis als calamiteit moet melden. Het verschil tussen een incident, een complicatie en een calamiteit staat beschreven in de brochure ‘Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ’.

Vragen en antwoorden over melden