Klacht over zorg of jeugdhulp? Het Landelijk Meldpunt Zorg

Heeft u een vraag of klacht over de kwaliteit van zorg of jeugdhulp? Of over een medicijn of medisch hulpmiddel? Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft u informatie en advies over wat u kunt doen met uw klacht. Daarnaast registreren wij de klacht die u bij ons meldt. Zo kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) deze gebruiken in haar toezicht op de zorg en jeugdhulp. Wij zijn onderdeel van de IGJ.