National Authority for Containment: indammen van het poliovirus

In 2015 verklaarde de WHO dat poliovirus type 2 is uitgeroeid. Maar het virus is voor allerlei doeleinden nog steeds aanwezig in laboratoria en andere faciliteiten. De WHO wil voorkomen dat het virus via deze faciliteiten onbedoeld terug kan komen in de samenleving. Met het risico dat polio opnieuw kan uitbreken.

Voor de invoering van het actieplan van de WHO heeft Nederland een National Authority for Containment ingericht. In Nederland is deze taak bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd belegd. De NAC gaat toezien dat het poliovirus type 2 alleen nog bewaard wordt in speciale faciliteiten die aan strenge eisen voldoen. Deze faciliteiten heten polio essential facilities.

Hoe het er in Nederland voor staat leest u hier. U vindt ook informatie over welke maatregelen de inspectie al heeft genomen om het poliovirus ook in Nederland in te dammen.

De NAC gaat de PEF’s certificeren. Op de pagina Certificaat PEF  vindt u informatie over het proces van certificeren.