National Authority for Containment: veilig werken met het poliovirus

In 2015 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend dat poliovirus type 2 is uitgeroeid. In 2019 volgde de melding dat ook polio type 3 niet meer voorkomt. Maar het virus is voor allerlei doelen nog steeds aanwezig in laboratoria en andere faciliteiten. De WHO wil voorkomen dat het virus via deze faciliteiten per ongeluk terugkomt in de samenleving. Met het risico dat de ziekte polio opnieuw uitbreekt. 

Om het plan van de WHO uit te voeren, heeft Nederland een National Authority for Containment (NAC) ingericht. Deze taak ligt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De NAC ziet erop toe dat het poliovirus alleen nog wordt bewaard in polio essential facilities (PEF's). Dit zijn speciale plaatsen die voldoen aan strenge eisen.

Wat Nederland al heeft gedaan, staat op de pagina Veilig werken met poliovirus in Nederland. Hier staat ook welke maatregelen de inspectie heeft genomen om te garanderen dat we in Nederland veilig werken met het poliovirus.  

De NAC certificeert de PEF’s. Op de pagina Certificaat PEF staat informatie over het proces van certificeren.