National Authority for Containment: veilig werken met het poliovirus

In 2015 verklaarde de WHO dat poliovirus type 2 is uitgeroeid en in 2019 volgende de officiële verklaring dat ook polio type 3 niet meer voorkomt. Maar het virus is voor allerlei doeleinden nog steeds aanwezig in laboratoria en andere faciliteiten. De WHO wil voorkomen dat het virus via deze faciliteiten onbedoeld terug kan komen in de samenleving. Met het risico dat de ziekte polio opnieuw kan uitbreken.

Voor het invoeren van het actieplan van de WHO heeft Nederland een National Authority for Containment (NAC) ingericht. In Nederland is deze taak bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd belegd. De NAC gaat toezien dat het poliovirus alleen nog bewaard wordt in speciale faciliteiten die aan strenge eisen voldoen. Deze faciliteiten heten polio essential facilities (PEF's).

Hoe het er in Nederland voor staat leest u hier. U vindt ook informatie over welke maatregelen de inspectie al heeft genomen om te garanderen dat er in Nederland veilig wordt gewerkt met het poliovirus.

Hiertoe gaat de NAC de PEF’s certificeren. Op de pagina Certificaat PEF  vindt u informatie over het proces van certificeren.