Tweets @IGJnl

Geretweet door @IGJnl
Inspecteur Jeugd @InspecteurJeugd

Ken je deze al? De factsheet voor gezinshuisouders, zorgboeren en directeuren van kleinschalige jeugdhulpvoorzieningen met verblijf. Toelichting op ons toetsingskader en onze verwachtingen. We merken dat nog niet iedereen weet wat de inspectie verwacht. igj.nl/documenten/bro…

15 uur geleden
Geretweet door @IGJnl
Ronnie van Diemen @ronnievdiemen

De nieuwe manier van toezicht houden binnen de ouderen- en gehandicapten zorg wordt in grote lijnen als positief ervaren. Zowel door zorgaanbieders als door de inspectie zelf. De wensen en behoeften van bewoners staan steeds meer centraal. igj.nl/actueel/nieuws…

16 uur geleden
Geretweet door @IGJnl
Inspecteur Jeugd @InspecteurJeugd

Vandaag een artikel in Trouw over het rapport 'Zo thuis mogelijk opgroeien'. Trouw sprak met mijn collega over dit rapport trouw.nl/home/inspectie…

1 dag geleden
Volg @IGJnl