Tweets @IGJnl

Geretweet door @IGJnl
Sipko Mülder @sipkomulder

Sharing our experience on Healthcare supervision with participants from New Zealand and Australia. Many thanks for being our guests today. @IGJnl pic.twitter.com/1yqdqMWKtt

1 dag geleden
Geretweet door @IGJnl
Inspecteur Jeugd @InspecteurJeugd

@CorineZaagman @IGJnl Bedankt! En ik ben niet alleen. Zie ook mijn collega's van andere domeinen @InspecteursTSD @Inspecteurmondz @Inspecteur_EZ @Inspecteur_ZAJ

2 dagen geleden
Geretweet door @IGJnl
Inspecteur Jeugd @InspecteurJeugd

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp toetst de inspectie of vanaf 2015 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit adhv het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. toetsingskadervhj.nl

2 dagen geleden
Volg @IGJnl