Toegankelijkheid

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaringen

De IGJ is verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van meerdere websites en apps. In het Dashboard DigiToegankelijk staat de toegankelijkheidsstatus per website en app waarvoor de IGJ verantwoordelijk is.

De websites en apps van de IGJ voldoen gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In de bijbehorende toegankelijkheidsverklaringen lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen:

De IGJ is ook verantwoordelijk voor de toegankelijkheidsverklaringen van Toezicht Sociaal Domein (TSD).

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen om continu voor verbetering in toegankelijkheid te zorgen:
  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid. 
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. 
  • Specifiek onderzoek documenten: onafhankelijke deskundigen toetsen documenten op toegankelijkheid.
  • Aanpassen informatiesysteem voor inspectierapporten: op basis van onderzoek passen we de tool continu aan, zodat automatisch opgestelde inspectierapporten nog beter voldoen.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Bewustwordingscampagne en nieuwe werkwijze rapporten: voor werknemers organiseerden wij samen met onafhankelijke deskundigen workshops om de bewustwording te vergroten. Daarnaast is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd voor auteurs van rapporten om te komen tot toegankelijke rapporten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Mail daarvoor naar communicatie@igj.nl of maak gebruik van ons contactformulier.