Melden ontslag wegens disfunctioneren

Ontslaat u een zorgverlener omdat hij ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren? Dan moet u dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Ontslag vanwege disfunctioneren melden

De meldplicht geldt altijd direct nadat u de zorgverlener heeft medegedeeld dat u niet verder wilt vanwege disfunctioneren. Of nadat de zorgverlener u heeft laten weten zelf ontslag te nemen. U meldt dit binnen 3 werkdagen bij de inspectie.

Bekijk ter voorbereiding het overzicht vragen verplichte melding: ontslag bij disfunctioneren voor vragen die in het digitale formulier worden gesteld.

U kunt uw melding doen via het meldformulier 'Verplichte melding: ontslag wegens disfunctioneren'.

Voor dit formulier heeft u uw vestigingsnummer nodig. Dat nummer vindt u in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. U moet er zelf voor zorgen dat uw gegevens goed in het handelsregister staan.

Belangrijk: Download de verzendbevestiging na uw melding

De IGJ gaat ervan uit dat u deze verzendbevestiging downloadt. Na het invullen en verzenden van het formulier krijgt u op uw beeldscherm een pop-up-venster te zien. Rechtsonder in dit venster ziet u de blauwe downloadknop waarmee u de verzendbevestiging downloadt. Deze verzendbevestiging bevat belangrijke informatie over het vervolg van uw melding en een overzicht van uw gegeven antwoorden. Het is niet mogelijk deze gegevens op een andere manier in te zien of op een later moment alsnog te downloaden. U ontvangt geen bevestiging meer per e-mail. 

Ontslag vanwege disfunctioneren

Wanneer u vindt dat een zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren. En u om die reden de overeenkomst met hem heeft opgezegd of niet heeft voortgezet. Een overeenkomst kan zijn een arbeidscontract, een samenwerkingsovereenkomst of een opdracht.

Beëindigt de zorgverlener zelf de samenwerking vanwege disfunctioneren? Ook dan moet u dit melden bij de inspectie.

Vervolg na de melding

De inspectie stelt na een melding van ontslag soms een onderzoek in. De inspectie verzamelt in dat geval informatie, kan dossiers bekijken en hulp vragen aan een extern expert. Omdat de inspectie zo’n onderzoek zorgvuldig wil doen neemt het vaak meerdere maanden tot een jaar in beslag.