Melden ontslag na disfunctioneren

Ontslaat u een zorgverlener omdat hij ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren? Dan moet u dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Ontslag vanwege disfunctioneren melden

De meldplicht geldt altijd direct nadat u de zorgverlener heeft medegedeeld dat u niet verder wilt vanwege disfunctioneren. Of nadat de zorgverlener u heeft laten weten zelf ontslag te nemen. U meldt dit binnen 3 werkdagen bij de inspectie.

Bekijk dit document voor alle vragen die in het digitale formulier voor het melden van ontslag na disfunctioneren worden gesteld. U kunt uw melding doen via het:

Voor dit formulier heeft u uw vestigingsnummer nodig. Dat nummer vindt u in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. U moet er zelf voor zorgen dat uw gegevens goed in het handelsregister staan.

Ontslag vanwege disfunctioneren

Wanneer u vindt dat een zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren. En u om die reden de overeenkomst met hem heeft opgezegd of niet heeft voortgezet. Een overeenkomst kan zijn een arbeidscontract, een samenwerkingsovereenkomst of een opdracht.

Beëindigt de zorgverlener zelf de samenwerking vanwege disfunctioneren? Ook dan moet u dit melden bij de inspectie.

Vervolg na de melding

  • Nadat u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een mail. Dit is een automatisch verstuurd bericht op basis van de gegevens die u heeft ingevuld.
  • De inspectie stelt na een melding van ontslag soms een onderzoek in. De inspectie verzamelt in dat geval informatie, kan dossiers bekijken en hulp vragen aan een extern expert. Omdat de inspectie zo’n onderzoek zorgvuldig wil doen neemt het vaak meerdere maanden tot een jaar in beslag.