Jeugdhulpaanbieders: melden calamiteit

Jeugdhulporganisaties, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming zijn volgens de Jeugdwet verplicht calamiteiten bij de inspectie te melden.

Hier vindt u het meldformulier en alle informatie over melden: wanneer moet ik melden, wat moet ik melden en wie behandelt de melding?

Meldformulieren Meldingen Jeugd

U kunt een calamiteit melden door in te loggen en het Meldformulier Meldingen Jeugd in te vullen. Heeft u (nog) geen inlogcode? Dan kunt u zich hier registreren of uw aanmeldgegevens wijzigen: Registratieformulier nieuwe instellingen.

Hoe snel na een calamiteit moet u een verplichte melding doen?

De wet geeft aan dat u “onverwijld” moet melden. Volgens de Leidraad Meldingen Jeugd is dit binnen 3 werkdagen.
Als u twijfelt kunt u ook besluiten eerst zelf te onderzoeken. U heeft daar maximaal 6 weken de tijd voor. Ontdekt u tijdens dit onderzoek dat het gaat om een calamiteit? Dan moet u die conclusie binnen 3 werkdagen aan de inspectie melden. Weet u na het onderzoek nog steeds niet zeker of het een calamiteit was? Dan adviseert de inspectie u de gebeurtenis wel te melden bij de inspectie.

Wat is een calamiteit volgens de wet?

Jeugdwet, artikel 1.1: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid.’

Wat betekent dat?
De onderdelen in de wet moeten allemaal gelden.
Er is dus sprake van een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die:

  • én betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp
  • én heeft geleid tot een ernstig schadelijk gevolg of de dood
  • én van de jeugdige of diens ouder

Wat dat de meeste vragen oproept bij melders is het onderdeel: de ernstige gebeurtenis heeft betrekking op de kwaliteit van de jeugdhulp.
De jeugdhulpaanbieder kan in maximaal 6 weken onderzoeken of die relatie er is.
Maar de situatie rond een calamiteit is vaak ingewikkeld. Dan is 6 weken niet lang genoeg om goed te bepalen of de kwaliteit van de betrokken jeugdhulp een factor was. En zo ja, hoe belangrijk deze was.

De inspectie adviseert dan toch te melden. Want een intern onderzoek is belangrijk. Vooral bij ingewikkelde situaties waar verschillende zorgverleners bij de calamiteit betrokken zijn. Een goed onderzoek van een moeilijke situatie levert vaak waardevolle informatie op, waar alle betrokkenen van kunnen leren.

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

De Commissie Meldingen Jeugd behandelt de verplichte meldingen binnen het jeugddomein. Deze commissie is een samenwerkingsverband tussen IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid.
De commissie onderzoekt en beoordeelt de meldingen en besluit of er reden is om deze uitgebreider te onderzoeken. Dit onderzoek kan op verschillende manieren plaatsvinden.
IGJ werkt ook samen met Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als daar aanleiding voor is.

Intern onderzoek

Na de melding van een calamiteit volgt in de meeste gevallen het verzoek aan de melder om een intern onderzoek te doen.