Melden onvrijwillige geneeskundige (be)handeling

Als justitiële (jeugd)inrichting moet u de toepassing van bepaalde behandelingen in uw inrichting melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om de start en het einde van een a- of b-dwangbehandeling en om een gedwongen geneeskundige handeling.

Hoe kan ik melden

U kunt de start en het einde van een onvrijwillige geneeskundige (be)handeling melden via de formulieren op de pagina Melden en aanvragen voor professionals. U vindt deze formulieren onder het kopje 'Doe een melding over gezondheidszorg' bij Onvrijwillige geneeskundige behandeling justitiële (jeugd)inrichting.

Wat gebeurt er met mijn melding?

In de meeste gevallen ontvangt u na uw melding geen reactie van de inspectie. Dit betekent niet dat wij niets met uw melding doen. De toepassing van iedere onvrijwillig geneeskundige (be)handeling wordt door de IGJ geregistreerd. Een inspecteur leest en beoordeelt elke aan- en afmelding. Wij beoordelen of u de beslissing tot de behandeling zorgvuldig heeft genomen:

  • Heeft de instelling de juiste procedure gevolgd? Vragen die hierbij horen zijn: is aan alle regels die bij de besluitvorming horen voldaan? Heeft de bevoegde persoon het besluit genomen? Heeft de gedetineerde inspraak gehad? Heeft u alle belanghebbenden die geïnformeerd moeten worden op de hoogte gesteld? De regels hiervoor staan in de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en onderliggende regelgeving.
  • Is de toepassing van de onvrijwillige behandeling logisch? En staat dit in verhouding tot het gevaar dat ontstaat door de stoornis van de geestvermogens?

Alleen bij onduidelijkheden hierover neemt de inspectie contact met u op. Stuurt u bij de melding het schriftelijke besluit van de directeur/hoofd van de inrichting mee? Of het advies van de arts (psychiater)? Dan hebben wij meestal voldoende informatie om een volledige beoordeling te doen.

Hiernaast kijkt de inspectie overkoepelend naar de meldingen: hoeveel meldingen zijn het in totaal? Hoe is de verdeling tussen de verschillende soorten behandelingen? Wat valt verder op?

Wat moet ik melden?

Er zijn drie soorten dwangbehandelingen die u moet melden bij de inspectie:

  • de a-dwangbehandeling
  • de b-dwangbehandeling
  • de gedwongen geneeskundige handeling als deze wordt toegepast in verband met een gevaar dat voortvloeit uit een stoornis van de geestvermogens.

Deze behandelingen staan in de beginselenwetten en richten zich op iemands geestelijke gezondheid.

Veilig versturen van (medische) gegevens over cliënten

De gegevens en bijlagen die u ons stuurt bij een melding zijn medisch vertrouwelijk. Via de formulieren verstuurt u deze gegevens op een beveiligde manier. Medewerkers van de IGJ hebben inzagerecht om de informatie te bekijken. Dit is nodig om toezicht te kunnen houden. IGJ-medewerkers hebben ook een afgeleide geheimhoudingsplicht en een afgeleid verschoningsrecht.