Melden als fabrikant / gemachtigde

Als fabrikant of gemachtigde van medische hulpmiddelen heeft u de wettelijke plicht incidenten in Nederland waarbij uw hulpmiddelen betrokken zijn, bij de inspectie te melden. Ook corrigerende maatregelen rond de veiligheid van medische hulpmiddelen moet u melden bij de inspectie, bijvoorbeeld als u producten terughaalt.

Incident melden

Als uw product betrokken is geweest bij een incident dan moet u dit melden bij de inspectie. Voor meer informatie over het melden van incidenten met medische hulpmiddelen kunt u sectie 2.12 van het Europees richtsnoer hierover raadplegen.

In samenwerking met de industrie, hebben EU lidstaten een nieuw formulier ontwikkeld voor het melden van incidenten met medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostica.  Gezamenlijk hebben deze partijen besloten dat fabrikanten vanaf januari 2020 incidenten melden via dit Manufacturer Incident Report (MIR).

Relevante informatie kunt u hier vinden:

LET OP: Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u het formulier aan ons op door op de knop 'Submit XML by Email' te klikken én het volledige formulier als pdf-bestand hieraan toe te voegen. U kunt ook andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor de melding.
U kunt uw e-mail sturen naar: meldpunt@igj.nl. Vermeld hierbij alstublieft 'Uw referentienummer: | Ons referentienummer:' in de onderwerpregel van de e-mail.

Correctieve actie (FSCA) melden

Als u een actie onderneemt om een defect of gebrek aan uw product te herstellen moet u dit melden bij de inspectie. U kunt hierbij denken aan algehele terugroepacties, of aanpassingen in het ontwerp, de gebruiksaanwijzing of de verpakking van uw product. Voor meer informatie over het melden van correctieve acties voor medische hulpmiddelen kunt u het Europees richtsnoer raadplegen.

Correctieve acties meldt u met een standaardformulier. Vul het formulier digitaal in en sla het op. Voeg vervolgens het formulier als bijlage toe aan een e-mailbericht. U kunt ook andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor de melding. Stuur de e-mail aan: meldpunt@igj.nl.

Wanneer moet ik melden?

Als u van een incident met uw product op de hoogte bent gebracht, of een correctieve actie communiceert naar uw klanten, dan meldt u dit zo spoedig mogelijk bij de inspectie.

Termijnen waarbinnen gemeld moet worden volgens de MEDDEV, het Europese richtsnoer voor medische hulpmiddelen:

  • Indien sprake is van een ernstig risico voor patiëntveiligheid: onmiddellijk en uiterlijk binnen 2 kalenderdagen nadat de gebeurtenis bij u bekend is.
  • Indien sprake is van overlijden of ernstige schade of letsel bij een patiënt: onmiddellijk en uiterlijk binnen 10 kalenderdagen nadat de gebeurtenis bij u bekend is.
  • Overige: onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat de gebeurtenis bij u bekend is.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw melding wordt schriftelijk bevestigd. Vervolgens beoordeelt de inspectie in welke mate het incident een risico vormt voor de veiligheid van patiënten. Tevens beoordeelt de inspectie of de correctieve actie de kans voldoende verkleint dat het incident nogmaals plaats vindt en of uw rapportage aanleiding geeft voor verder onderzoek. De inspectie plaatst uw veiligheidswaarschuwing (Field Safety Notice) behorende bij uw correctieve actie op onze website.

Daarbij worden persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming onleesbaar gemaakt. De inspectie vindt het belangrijk dat veiligheidswaarschuwingen toegankelijk zijn voor professionals en burgers. Dat geeft hen de mogelijkheid deze informatie te raadplegen over specifieke hulpmiddelen.

Het belang van een goede melding

Op basis van de informatie die u aanlevert, beoordeelt de inspectie het risico en starten wij zo nodig een onderzoek. Beschrijft u daarom het incident zo volledig mogelijk en in begrijpelijke taal. Laat hierbij zien dat u informatie heeft ingewonnen bij de zorgaanbieder of andere betrokkenen. Definieer de basisoorzaak (root cause) en gevolg van het incident.

Toets de basisoorzaak aan de risicoanalyse van uw product, en motiveer of deze binnen de gestelde grenswaarden valt. Onderbouw welke preventieve en/of correctieve acties u onderneemt om vergelijkbare incidenten te voorkomen.