Hoe werkt ons toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kent meerdere manieren om toezicht te houden. Met risicotoezicht zetten we ons in op de grootste risico’s in de zorg, door risico-informatie te verzamelen en gericht op bezoek te gaan. In het risicotoezicht letten we soms extra op bepaalde thema's, zoals ehealth en goed bestuur. Met incidententoezicht reageren we op meldingen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten, gemeenten en andere instanties.

We beschikken over een afwegingskader dat ons helpt bij de onderbouwing waarom wel of niet sprake is van (herstel van) vertrouwen in de zorgaanbieder. Waar nodig kiezen we voor handhaving om veilige zorg of jeugdhulp te waarborgen. Ons toezicht is gebaseerd op een aantal wetten. Veel toezichtsinformatie maken we actief openbaar.

Op deze pagina’s staat hoe ons toezicht op hoofdlijnen werkt. Meer over wat wij belangrijke waarden vinden in ons toezicht is te lezen onder ‘Over ons’.