Jeugdzorg: melden gedwongen medicatie

Wanneer gedwongen medicatie wordt toegepast bij een jeugdige in een voorziening voor gesloten jeugdzorg, moet dit gemeld te worden. De Jeugdwet bepaalt in artikel 6.3.2 dat de aanbieder van gesloten jeugdzorg in dat geval verplicht is dit bij de inspectie te melden.

U kunt toegepaste gedwongen medicatie bij een jeugdige melden via het Meldformulier Gedwongen Medicatie Jeugdzorg. Hiervoor heeft u geen inlogcode nodig.

Wat gebeurt er met uw melding?

De inspectie toetst jaarlijks een aantal meldingen in de praktijk. U ontvangt alleen een ontvangstbevestiging. Mocht uw melding nog vragen oproepen, dan nemen wij contact met u op.