Jeugdzorg: melden gedwongen medicatie

Wanneer gedwongen medicatie wordt toegepast bij een jeugdige in een voorziening voor gesloten jeugdzorg, moet dit gemeld te worden. De Jeugdwet bepaalt in artikel 6.3.2 dat de aanbieder van gesloten jeugdzorg in dat geval verplicht is dit bij de inspectie te melden.

Hoe kan ik melden

U kunt toegepaste gedwongen medicatie bij een jeugdige melden via het Meldformulier Gedwongen Medicatie Jeugdzorg. U vindt het meldformulier op de pagina Melden en aanvragen voor professionals onder het kopje 'Doe een melding over jeugdhulp'.

Verzendbevestiging van uw melding downloaden

Na het invullen en verzenden van het meldformulier ziet u een bevestiging op uw beeldscherm. Hierbij heeft u de mogelijkheid om een verzendbevestiging te downloaden voor uw eigen administratie. Deze verzendbevestiging bevat belangrijke informatie. Hierin staan bijvoorbeeld het referentienummer van uw melding en wanneer u een reactie van de inspectie kunt verwachten. Het is niet mogelijk deze gegevens op een andere manier in te zien of op een later moment alsnog te downloaden. 

Wat gebeurt er met uw melding?

De inspectie toetst jaarlijks een aantal meldingen in de praktijk. U ontvangt alleen een ontvangstbevestiging. Mocht uw melding nog vragen oproepen, dan nemen wij contact met u op.