Jeugdzorg: melden gedwongen medicatie

Wanneer gedwongen medicatie wordt toegepast bij een jeugdige in een voorziening voor gesloten jeugdzorg, moet dit gemeld te worden. De Jeugdwet bepaalt in artikel 6.3.2 dat de aanbieder van gesloten jeugdzorg in dat geval verplicht is dit bij de inspectie te melden.

Hoe kan ik melden

U kunt toegepaste gedwongen medicatie bij een jeugdige melden via het Meldformulier Gedwongen Medicatie Jeugdzorg. U vindt het meldformulier op de pagina Melden en aanvragen voor professionals onder het kopje 'Doe een melding over jeugdhulp'.

Belangrijk: Download de verzendbevestiging na uw melding

De IGJ gaat ervan uit dat u deze verzendbevestiging downloadt. Na het invullen en verzenden van het formulier krijgt u op uw beeldscherm een pop-up-venster te zien. Rechtsonder in dit venster ziet u de blauwe downloadknop waarmee u de verzendbevestiging downloadt. Deze verzendbevestiging bevat belangrijke informatie over het vervolg van uw melding en een overzicht van uw gegeven antwoorden. Het is niet mogelijk deze gegevens op een andere manier in te zien of op een later moment alsnog te downloaden. U ontvangt geen bevestiging meer per e-mail. 

Wat gebeurt er met uw melding?

De inspectie toetst jaarlijks een aantal meldingen in de praktijk. U ontvangt alleen een ontvangstbevestiging. Mocht uw melding nog vragen oproepen, dan nemen wij contact met u op.