Controleren arbeidsverleden (vergewisplicht)

Bent u van plan een zorgverlener in dienst te nemen of in te huren? Dan moet u controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de beoogde nieuwe medewerker. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een van de bronnen waar u informatie kunt opvragen.

Als zorgaanbieder moet u het verleden controleren van de zorgverleners die namens uw organisatie gaan werken. U gaat na of de manier waarop de zorgverlener in het verleden functioneerde, geen bezwaar vormt voor het verlenen van zorg aan uw cliënten. Dit geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden die in welke vorm dan ook met cliënten in contact komen.

De wet schrijft niet voor welke bronnen u voor het vergewissen moet gebruiken. Het is aan de zorgaanbieder om te beslissen welke bronnen hij nodig heeft. Het ligt voor de hand dat u informatie opvraagt bij eerdere werkgevers. Andere bronnen kunnen zijn:

  • het BIG-register;
  • het register met tuchtrechtuitspraken;
  • een ander register van de beroepsgroep.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een aantal categorieën zorginstellingen moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben van nieuwe medewerkers. Dit geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden die in welke vorm dan ook met cliënten in contact komen

Meer informatie over de vergewisplicht en de VOG vindt u op de  website van de Rijksoverheid.

Op welke manier kan ik informatie opvragen bij IGJ?

U mag informatie opvragen als u zorgaanbieder bent van een zorginstelling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Gebruik hiervoor het :

Aanvraagformulier vergewisplicht

Wij controleren of de aanvrager het recht heeft om de gevraagde informatie te ontvangen.

Welke informatie geeft IGJ?

Als er sprake is van disfunctioneren dan kunnen we een zorgverlener een aantekening geven. We geven deze aantekening als we vinden dat de zorgverlener een ernstige bedreiging zou kunnen vormen voor de veiligheid van cliënten of de zorg. U kunt de inspectie vragen of een zorgverlener zo’n aantekening heeft gekregen. En zo ja, op welke datum de inspectie dit heeft besloten.

De schriftelijke mededeling sturen wij zo snel mogelijk aan het bestuur van de zorginstelling. Over onderzoeken die nog lopen doen we geen uitspraken.

Over welke periode gaat de informatie?

Als wij een aantekening maken van een zorgverlener kunt u deze tot 5 jaar na datum opvragen.

Vraag en antwoord