Register van gevestigde apothekers

In een openbare apotheek moet altijd één apotheker ingeschreven staan in het register van gevestigde apothekers. Anders mogen de apothekers binnen de apotheek geen receptgeneesmiddelen meegeven aan patiënten.

De persoon die de leiding heeft over de apotheek, laat zich op eigen verzoek inschrijven in dit register. In het register staat het adres van de apotheek. De Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt het register bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt elke week bijgewerkt.

Wijziging doorgeven

Wilt u als apotheker uw inschrijving aanpassen, uzelf inschrijven of juist uitschrijven? Gebruik dan dit wijzigingsformulier. Stuur het formulier naar apotheekregister@igj.nl.