Melden over uw werkgever (klokkenluidersmelding)

Werkt u in de gezondheidszorg, jeugdhulp, bij een fabrikant van medische hulpmiddelen of een farmaceutisch bedrijf? En wilt u een misstand melden waardoor de kwaliteit en veiligheid van de zorg in het geding is? Dan kunt u deze informatie aan ons doorgeven. Mogelijk valt u dan onder bescherming van de klokkenluidersregeling.

Wat verstaan we onder een klokkenluider?

U bent een klokkenluider als u een misstand wilt melden die speelt of heeft gespeeld bij uw werkgever. Of bij een organisatie waar u een werkrelatie mee heeft (gehad). Zo bent u bijvoorbeeld (oud-) werknemer, zzp’er, uitzendkracht, stagiair, vrijwilliger, bestuurder of leverancier bij de organisatie.

Eerst meer weten? Huis voor klokkenluiders

Misschien wilt u eerst advies en informatie inwinnen over het melden van een misstand. Daarvoor kunt u terecht bij het Huis voor Klokkenluiders. De adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders geven advies over het doen van de melding, over de wettelijke bescherming die u daarna krijgt en over de vervolgstappen die u het beste kunt zetten.

Wanneer valt uw melding onder de klokkenluidersregeling?

Als klokkenluider kunt u een maatschappelijke misstand bij ons melden. Of een overtreding van Europese regels.; Het gaat dan om regels rond geneesmiddelen, bloed, weefsels, organen of medische hulpmiddelen. Deze overtreding of misstand moet wel vallen binnen het toezicht van de IGJ.

Een maatschappelijke misstand gaat meestal meerdere mensen aan, komt regelmatig voor en kan ernstige gevolgen hebben. Daarnaast moet er sprake zijn van een gevaar voor de volksgezondheid. Een individueel arbeidsconflict is bijvoorbeeld geen maatschappelijke misstand.

Wilt u iets bij ons melden wat geen maatschappelijke misstand of overtreding van Europese regels is? Dat kan. Houdt u er dan rekening mee dat de extra bescherming die de wet aan klokkenluiders geeft dan niet op u van toepassing is.

Hoe kunt u melden?

U kunt een melding doen via het meldformulier. Voor meer informatie over het melden bij de IGJ kunt u contact opnemen met het Meldpunt IGJ.

Melden kan ook anoniem. Lees verder over hoe u anoniem kunt melden en hoe de inspectie daar mee omgaat.

Wat doen we met uw melding?

U krijgt binnen 4 weken schriftelijk bericht van ons. Hierin laten we u weten wat wij met uw melding gaan doen. Als wij meer informatie nodig hebben, nemen wij (telefonisch) contact met u op.

Het kan zijn dat wij uw melding niet gaan onderzoeken. Wij lichtten onze beoordeling altijd aan u toe. Als wij onderzoek doen naar aanleiding van uw melding, informeren wij u over de uitkomst.

Hoe zorgen we voor geheimhouding?

Wij delen uw gegevens niet met anderen zonder uw toestemming. Tenzij we toestemming hebben, spannen wij ons tot het uiterste in om herleidbaarheid naar u als melder te voorkomen. Meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan leest u in ons privacybeleid.

Bescherming

Als klokkenluider bent u wettelijk beschermd als uw melding gebaseerd is op ‘redelijke gronden’. Dit betekent dat u de situatie zelf heeft gezien of meegemaakt. Of u heeft stukken in handen, zoals foto’s, documenten of e-mails. ‘Van horen zeggen’ is niet voldoende.  Uw werkgever mag u niet benadelen omdat u een melding heeft gedaan. Voorbeelden van benadeling zijn ontslag, overplaatsing tegen uw zin of pesten.

Voorwaarde voor bescherming, is dat u de melding op de juiste manier hebt gedaan. Zo moet u eerst intern bij uw werkgever hebben gemeld. Lees de precieze stappen op de website van het Huis voor Klokkenluiders: Ik vermoed een misstand of inbreuk