Melden over uw werkgever (klokkenluidersmelding)

Werkt u in de gezondheidszorg, jeugdhulp, bij een fabrikant van medische hulpmiddelen of een farmaceutisch bedrijf? En wilt u een misstand melden waardoor de kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar is? Dan kunt u deze informatie aan ons doorgeven. Wij begrijpen dat het soms een grote stap kan zijn om belastende informatie over uw (ex)werkgever te delen. Mogelijk valt u onder bescherming van de klokkenluidersregeling.

Hoe kan ik melden

U kunt een melding digitaal aan ons doorgeven via het meldformulier 'Andere melding'.

U kunt de misstand ook telefonisch melden als u dit prettiger vindt. Wij vragen uw telefoonnummer en stellen de volgende vragen:

 • Wat is er precies gebeurd of wat is er precies aan de hand?
 • Hoe heeft de misstand plaatsgevonden of vindt de misstand plaats?
 • Wie is betrokken bij de misstand?

Wij maken geen geluidopnames van telefoongesprekken die wij voeren met klokkenluiders. Melden kan ook anoniem.

Wat verstaan we onder een klokkenluider?

Wilt u een (vermoedelijke) misstand of overtreding melden dat speelt of heeft gespeeld bij uw werkgever? Of bij een organisatie waar u een werkrelatie mee heeft (gehad)? Dan kunt u informatie over een misstand aan ons doorgeven, als u in één van de volgende rollen betrokken bent:

 • (voormalig) werknemer
 • zelfstandige (zzp’er)
 • stagiair
 • vrijwilliger
 • sollicitant
 • leverancier
 • aandeelhouder
 • bestuurder

Mogelijk valt u dan onder bescherming van de klokkenluidersregeling.

Wanneer valt mijn melding onder de klokkenluidersregeling?

Als klokkenluider kunt u een maatschappelijke misstand bij ons melden. Of een overtreding van Europese regels. Het gaat dan om regels rond geneesmiddelen, bloed, weefsels, organen of medische hulpmiddelen. Deze overtreding of misstand moet vallen binnen de verantwoordelijkheid van de IGJ.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u gebruik maken van ons reguliere meldproces. U kunt hier ook anoniem een melding doen. Houdt u er rekening mee dat de extra bescherming die de wet aan klokkenluiders geeft dan niet op u van toepassing is.

Maatschappelijke misstand. Wat is dat?

Bij een melding over misstanden moet er sprake zijn van onacceptabele of onwetmatige praktijken die plaatsvinden bij uw werkgever en die vallen onder de verantwoordelijkheid van de IGJ. Een maatschappelijke misstand gaat meestal meerdere mensen aan, komt regelmatig voor en kan ernstige gevolgen hebben. Daarnaast levert het een gevaar op voor de volksgezondheid als de situatie blijft bestaan. Een individueel arbeidsconflict is bijvoorbeeld geen maatschappelijke misstand.

Wat gebeurt er met mijn melding?

U krijgt binnen 4 weken schriftelijk bericht van ons. Hierin vertellen we wat wij met uw melding gaan doen. Als wij meer informatie nodig hebben, nemen wij (telefonisch) contact met u op. Het kan zijn dat wij uw melding niet gaan onderzoeken. Wij lichten onze beoordeling altijd aan u toe. Als wij onderzoek doen naar aanleiding van uw melding, laten we u weten wat de uitkomst van het onderzoek is.

Geheimhouding van uw gegevens

Wij delen uw gegevens niet met anderen zonder uw toestemming. Tenzij we toestemming hebben, spannen wij ons tot het uiterste in om herleidbaarheid naar u als melder te voorkomen. Meer over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan leest u in ons privacybeleid.

Wettelijke bescherming van de melder

De Wet bescherming klokkenluiders biedt bescherming aan u als melder als uw melding gebaseerd is op betrouwbare informatie. U heeft de situatie zelf gezien of meegemaakt. Of u heeft bewijsstukken, zoals foto’s, documenten of e-mails. Uw werkgever mag u niet benadelen omdat u een melding heeft gedaan. Voorbeelden van benadeling zijn ontslag, een negatieve beoordeling, overplaatsing tegen uw zin, intimidatie of pesten.

Voorwaarde voor bescherming, is dat u de melding op de juiste manier hebt gedaan. Een melding op basis van geruchten of verhalen van anderen valt niet onder de wettelijke bescherming. En de bewijsstukken zijn door u op een legale manier verkregen.

Lees de precieze stappen op de website van het Huis voor Klokkenluiders: Ik vermoed een misstand of inbreuk.

Huis voor Klokkenluiders: voor advies en informatie

Misschien wilt u eerst advies en informatie ontvangen over het melden van een misstand. U kunt dan contact opnemen met het Huis voor Klokkenluiders. De adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders geven advies over het doen van de melding, over de wettelijke bescherming die u daarna krijgt en over de vervolgstappen die u het beste kunt zetten.