Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de inspectie aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de inspectie om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een vraag stellen? Of zich abonneren op een nieuwsbrief? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de inspectie gebruikt en met welk doel.

De inspectie gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt de inspectie uw gegevens niet om u ook andere nieuwsbrieven toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier. 

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De inspectie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.