Jeugdhulpaanbieders: melden suïcide

De inspectie wil alle suïcides gemeld krijgen van cliënten die op grond van de Jeugdwet hulp ontvangen. Ook als de cliënt meerderjarig was. Suïcides dienen altijd onverwijld gemeld te worden. Er hoeft bij een suïcide geen relatie te zijn met de kwaliteit van de jeugdhulp. Het kan gemeld worden als andere melding of als calamiteit als daar sprake van is. Het kan gemeld worden als andere melding of als calamiteit als daar sprake van is.

Hoe moet u een suïcide melden

U kunt een suïcide melden door in te loggen en het Meldformulier Meldingen Jeugd in te vullen. Een suïcidepoging meldt u alleen als het een calamiteit betreft of als andere melding als het belangrijk is dat wij op de hoogte zijn van de gebeurtenis.

Geen inlogcode

Om te melden heeft u een inlogcode nodig. Heeft u (nog) geen inlogcode, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe aanbieder van jeugdhulp bent? U kunt zich via de link hieronder registreren of uw aanmeldgegevens wijzigen: Aanvragen inlogcode meldingen Jeugd

Module suïcidepreventie

Om een oordeel te vormen bij de behandeling van meldingen over suïcides of bij onderzoeken naar suïcides maakt de inspectie vaak gebruik van de module suïcidepreventie. Dit instrument is gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.