Jeugdhulpaanbieders: melden suïcide(poging)

Het aantal suïcides door jeugdigen en de ernst van de gebeurtenis wordt binnen het werkveld en in de maatschappij gezien als een groot probleem. De inspectie wil daarom dat alle suïcides van jeugdigen die jeugdhulp ontvangen direct gemeld worden, ongeacht of er een relatie is met de kwaliteit van de jeugdhulp. 

Hoe moet u een suïcide melden

U kunt de suïcide melden als calamiteit of, als daar geen sprake van is, als andere melding. U kunt dit doen door het Meldformulier Meldingen Jeugd in te vullen. Om te melden heeft u een inlogcode nodig.

Geen inlogcode

Heeft u (nog) geen inlogcode, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe aanbieder van jeugdhulp bent? U kunt zich registreren of uw aanmeldgegevens wijzigen via Aanvragen inlogcode meldingen Jeugd.

Suïcidepoging

Bij een suïcidepoging gaat u na of de gebeurtenis voldoet aan de criteria van een calamiteit volgens de wettelijke definitie. U kunt ook nagaan of er een reden is om de suïcidepoging als andere melding bij ons bekend te maken.

Module suïcidepreventie

Om een oordeel te vormen bij de behandeling van meldingen over suïcides of bij onderzoeken naar suïcides maakt de inspectie vaak gebruik van de module suïcidepreventie. Dit instrument is gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.