Anoniem melden

Wilt u anoniem melden als burger? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Bent u medewerker bij een zorgaanbieder of fabrikant? En heeft u belangrijke informatie voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en wenst u anoniem te blijven? Lees hier wat u kunt doen.

Er zijn 2 manieren om anoniem te melden:

1. U maakt uw persoonsgegevens niet bekend bij de inspectie.

We respecteren het wanneer u uw persoonsgegevens niet bekend wilt maken. In dat geval hebben we echter geen mogelijkheid om contact met u op te nemen.

Als u als melder niet nodig bent voor het onderzoeken van de melding, dan is uw onbekendheid geen probleem.

Het kan ook zijn dat u als melder wel nodig bent om een melding te kunnen onderzoeken. Bijvoorbeeld om aanvullende gegevens of relevante feiten aan u te vragen. We kunnen dan besluiten dat een onderzoek zonder uw medewerking niet mogelijk is.

2. U maakt uw persoonsgegevens wel bekend bij de inspectie, maar u maakt bezwaar tegen het bekend maken van uw identiteit bij diegene over wie u meldt.

Hoe kan ik anoniem melden?

Voor uw melding kunt u gebruik maken van het:

U kunt ook een e-mail, brief of fax sturen of bellen. Onze gegevens vindt u op de contactpagina. Geef in uw melding duidelijk aan dat u anoniem wilt blijven voor de zorgaanbieder of fabrikant waarover u een melding doet.

Wat doet de inspectie met anonieme meldingen?

We onderzoeken een anonieme melding als deze wijst op een mogelijk groot gevaar voor de veiligheid van patiënten, van cliënten of van de zorg.

Als u niet nodig bent voor het onderzoek:

Als u als melder niet nodig bent voor een eventueel onderzoek van de inspectie dan is uw anonimiteit geen probleem. Dit is bijvoorbeeld het geval als de melding gaat over reclame voor een geneesmiddel en u daar niet persoonlijk bij betrokken bent. De melding is dan niet tot u als melder te herleiden.

Als u wel nodig bent voor het onderzoek:

In alle andere gevallen gelden de volgende 2 opties:

1. De inspectie onderzoekt de melding:
de inspectie is van oordeel dat de melding, vanwege de (ernst van de) inhoud, onderzocht moet worden. In dat geval zal de inspectie zich tot het uiterste inspannen om herleidbaarheid naar u als melder te voorkomen.

2. De inspectie onderzoekt de melding niet:
de inspectie beoordeelt, vanuit het oogpunt van de bescherming van u als melder, dat de melding niet onderzocht kan worden. Als de inspectie de melding niet onderzoekt wordt de melding als signaal geregistreerd in het inspectiedossier.