Alle meld- en aanvraagformulieren

Op deze pagina vindt u een snelle ingang naar de (digitale) formulieren van  de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Weet u niet precies welk formulier u moet gebruiken? Kijk dan eerst bij de rubriek Klachten en Melden.

Krijgt u een foutmelding?

Het is mogelijk dat er een foutmelding verschijnt met de tekst "The page cannot be displayed", nadat u in een meld- of aanvraagformulier het vestigingsnummer heeft ingevuld. Wij zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing.

Stuur in dat geval een e-mail naar meldpunt@igj.nl met een korte toelichting, contactgegevens en het betreffende vestigingsnummer. Wij passen dan uw gegevens aan in ons systeem en informeren u zodra u verder kunt in het aanvraag/meldformulier.

Melden

Formulier Voor wie? Meer informatie over deze melding
In deze tabel staan in de eerste kolom links naar formulieren. In de tweede kolom voor wie het formulier is bedoeld. En in de derde kolom een link met meer informatie over deze melding.
Calamiteiten, geweld in de zorgrelatie (waaronder seksueel misbruik) ontslag vanwege disfunctioneren (Wkkgz) Zorgaanbieders

Calamiteiten

Geweld

Ontslag disfunctioneren

Andere melding (Wkkgz) Zorgaanbieders, zorgverleners en instanties Andere melding
Meldingen Jeugd Jeugdhulpaanbieders Melden Jeugdhulpaanbieders
Melding van een klacht over zorgverlener, zorgaanbieder, jeugdhulpverlener of bedrijf. Particulieren Landelijk Meldpunt Zorg
Gedwongen medicatie gesloten jeugdzorg Gesloten jeugdhulp Geneeskundige handelingen onder dwang
Wet Bopz-melding Zorgaanbieders met Bopz-aanmelding Bopz-melding doen
Meldingen en signalen tekortschietende uitvoering gedwongen zorg

Zorgaanbieders, zorgverleners, geneesheer-directeuren, zorgverantwoordelijken, Wzd-functionarissen, cliënten-, patiënten- en familievertrouwenspersonen, klachtencommissies, burgemeesters, Wlz-uitvoerders en zorgverzekeraars.

Informatie over meldingen, signalen en mededelingen Wvggz of Wzd
Onvrijwillige geneeskundige handeling in justitiële inrichting Penitentiaire inrichtingen, forensisch psychiatrische centra en justitiële jeugdinrichtingen. Geneeskundige handelingen onder dwang
Geneesmiddelentekorten- en defecten Fabrikanten en handelsvergunninghouders Meldpunt geneesmiddelentekorten- en defecten
Vervalste geneesmiddelen melden Zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven Meldformulier voor vervalste geneesmiddelen
Incidenten en correctieve acties medische hulpmiddelen Fabrikanten en gemachtigden Melden incidenten en correctieve acties
Melden bijwerkingen implantaten Patiënten en zorgaanbieders Bijwerkingen implantaten melden

Aanvragen, wijzigen of registreren

In deze tabel vindt u in de eerste kolom links naar formulieren voor het aanvragen, wijzigen of registreren van zaken. In de tweede kolom staat voor wie het formulier is bedoeld. In de derde kolom staan links naar meer informatie over het betreffende formulier.

Formulier

Voor wie

Meer informatie
Registratieformulier nieuwe instelling  jeugdhulp Jeugdhulpaanbieders

 
Meldformulier voor jeugdhulpaanbieders
Aanvraag informatie voor vergewisplicht (controle arbeidsverleden) Zorgaanbieders Controle arbeidsverleden
Wijziging doorgeven voor apotheekregister Apothekers Register van gevestigde apothekers
Aanmelden klinisch onderzoek met medisch hulpmiddel Fabrikanten Klinisch onderzoek aanmelden
Toestemming/verlenging geneesmiddel zonder handelsvergunning Handelsvergunninghouders Vragen over afleveren geneesmiddelen zonder handelsvergunning
Artsenverklaring voor leveren geneesmiddel zonder handelsvergunning Zorgaanbieders Leveren op artsenverklaring
Farmacovigilantieverklaring bij leveren op artsenverklaring Handelsvergunninghouders Leveren op artsenverklaring
Hospital exemption aanvragen (ATMP) Handelsvergunninghouders, zorgaanbieders ATMP zonder handelsvergunning

Aangifte

Formulier                                        

Voor wie

Meer informatie
In deze tabel staan in de eerste kolom lnks naar formulieren om aangifte te doen. In de tweede kolom voor wie het formulier is bedoeld. En in de derde kolom staan links naar meer informatie over de aangifte.
Aangifte vals of vervalst recept Apothekers Aangifte doen van vervalst recept