Op deze pagina vindt u een snelle ingang naar de (digitale) formulieren van  de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wilt u meer informatie over de achtergrond van deze formulieren? Kijk dan bij uw zorgsector of in de rubriek Klachten, melden en aanvragen.

Heeft u een klacht over de zorg? Dan kunt u voor hulp en advies terecht bij ons Landelijk Meldpunt Zorg. Heeft u een klacht over jeugdhulp, of maakt u zich zorgen over een kind? Lees verder bij 'Melden Jeugd' over wat u kunt doen.

Melden

Formulier                           

Voor wie?

Calamiteiten, geweld in de zorgrelatie (waaronder seksueel misbruik) ontslag vanwege disfunctioneren

Zorgaanbieders
Andere melding Wkkgz Zorgaanbieders
Meldingen Jeugd Jeugdhulpaanbieders
Gedwongen medicatie jeugdzorg Jeugdzorgaanbieders
Wet Bopz-melding Zorgaanbieders met Bopz aanmerking.
Onvrijwillige geneeskundige handeling in justitiële inrichting Penitentiaire inrichtingen en forensisch psychiatrische centra
Geneesmiddelentekorten- en defecten Fabrikanten en handelsvergunninghouders.

Aanvragen, wijzigen of registreren

Formulier

Voor wie

Registratieformulier jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders

Aanvraag informatie voor vergewisplicht (controle arbeidsverleden) Zorgaanbieders
Wijziging doorgeven voor apoheekregister Apothekers
Aanmelden klinisch onderzoek met medisch hulpmiddel Fabrikanten
Toestemming/verlenging geneesmiddel zonder handelsvergunning Handelsvergunninghouders
Artsenverklaring voor leveren geneesmiddel zonder handelsvergunning Zorgaanbieders
Farmacovigilantieverklaring bij leveren op artsenverklaring Handelsvergunninghouders
Hospital exemption aanvragen (ATMP) Handelsvergunninghouders, zorgaanbieders
Aanmelden nationaal contactpersoon voor farmacovigilantie Handelsvergunninghouders

Aangifte

Formulier                                        

Voor wie

Aangifte vals of vervalst recept . Apothekers