Op deze pagina vindt u een snelle ingang naar de (digitale) formulieren van  de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wilt u meer informatie over de achtergrond van deze formulieren? Kijk dan bij uw zorgsector of in de rubriek Klachten, melden en aanvragen.

Heeft u een klacht over de zorg of jeugdhulp, of maakt u zich zorgen over een kind? Dan kunt u voor hulp en advies terecht bij ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Krijgt u een foutmelding?

Het is mogelijk dat er een foutmelding verschijnt met de tekst "The page cannot be displayed", nadat u in een meld- of aanvraagformulier het vestigingsnummer heeft ingevuld. Wij zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing.

Stuur in dat geval een e-mail naar meldpunt@igj.nl met een korte toelichting, contactgegevens en het betreffende vestigingsnummer. Wij passen dan uw gegevens aan in ons systeem en informeren u zodra u verder kunt in het aanvraag/meldformulier.

Melden

Formulier                           

Voor wie?

Calamiteiten, geweld in de zorgrelatie (waaronder seksueel misbruik) ontslag vanwege disfunctioneren (Wkkgz)

Zorgaanbieders
Andere melding (Wkkgz) Zorgaanbieders
Meldingen Jeugd Jeugdhulpaanbieders
Gedwongen medicatie jeugdzorg Jeugdzorgaanbieders
Wet Bopz-melding Zorgaanbieders met Bopz-aanmerking
Onvrijwillige geneeskundige handeling in justitiële inrichting Penitentiaire inrichtingen en forensisch psychiatrische centra

Geneesmiddelentekorten- en defecten

Fabrikanten en handelsvergunninghouders
Vervalste geneesmiddelen melden Zorgaanbieders en farmaceutische bedrijven

Incidenten en correctieve acties medische hulpmiddelen

Fabrikanten en gemachtigden
Melden bijwerkingen implantaten Patiënten en zorgaanbieders

Aanvragen, wijzigen of registreren

Formulier

Voor wie

Registratieformulier jeugdhulp Jeugdhulpaanbieders
Aanvraag informatie voor vergewisplicht (controle arbeidsverleden) Zorgaanbieders
Wijziging doorgeven voor apotheekregister Apothekers
Aanmelden klinisch onderzoek met medisch hulpmiddel Fabrikanten
Toestemming/verlenging geneesmiddel zonder handelsvergunning Handelsvergunninghouders
Artsenverklaring voor leveren geneesmiddel zonder handelsvergunning Zorgaanbieders
Farmacovigilantieverklaring bij leveren op artsenverklaring Handelsvergunninghouders
Hospital exemption aanvragen (ATMP) Handelsvergunninghouders, zorgaanbieders

Aangifte

Formulier                                        

Voor wie

Aangifte vals of vervalst recept Apothekers