Op deze pagina vindt u een snelle ingang naar de (digitale) formulieren van  de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wilt u meer informatie over de achtergrond van deze formulieren? Kijk dan bij uw zorgsector of in de rubriek Klachten, melden en aanvragen.

Heeft u een klacht over de zorg? Dan kunt u voor hulp en advies terecht bij ons Landelijk Meldpunt Zorg. Heeft u een klacht over jeugdhulp, of maakt u zich zorgen over een kind? Lees verder bij 'Melden Jeugd' over wat u kunt doen.

Attentie

Probleem met ontvangstbevestiging

Mogelijk is er een probleem met e-mail die door IGJ is verstuurd nadat u een van de meldformulieren heeft opgestuurd. Deze wordt dan als spam gezien of geweigerd, waardoor u hem niet in uw inbox krijgt.

Wat kunt u doen?

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. De email wordt als spam gezien
    Dit kunt u zelf afhandelen. Zorg er in de spampostbus voor dat IGJ als vertrouwde afzender wordt gezien.
  2. De email wordt geweigerd
    Dit moet door de ict-afdeling van uw organisatie worden gedaan: zorg er voor dat mail van ip 82.201.75.46 wordt toegestaan.

Aanleiding

De hosting van de meldformulieren is sinds vrijdag 2 november 2018 in handen van een andere leverancier. Daardoor worden onze e-mails vanaf een ander ip-adres verstuurd. Mogelijk ziet uw e-mailbeveiliging onze mail daardoor als niet-vertrouwd.

Melden

Formulier                           

Voor wie?

Calamiteiten, geweld in de zorgrelatie (waaronder seksueel misbruik) ontslag vanwege disfunctioneren (Wkkgz)

Zorgaanbieders
Andere melding (Wkkgz) Zorgaanbieders
Meldingen Jeugd Jeugdhulpaanbieders
Gedwongen medicatie jeugdzorg Jeugdzorgaanbieders
Wet Bopz-melding Zorgaanbieders met Bopz-aanmerking
Onvrijwillige geneeskundige handeling in justitiële inrichting Penitentiaire inrichtingen en forensisch psychiatrische centra

Geneesmiddelentekorten- en defecten

Fabrikanten en handelsvergunninghouders

Incidenten en correctieve acties medische hulpmiddelen

Fabrikanten en gemachtigden
Melden bijwerkingen implantaten Patiënten

Aanvragen, wijzigen of registreren

Formulier

Voor wie

Registratieformulier jeugdhulp Jeugdhulpaanbieders
Aanvraag informatie voor vergewisplicht (controle arbeidsverleden) Zorgaanbieders
Wijziging doorgeven voor apotheekregister Apothekers
Aanmelden klinisch onderzoek met medisch hulpmiddel Fabrikanten
Toestemming/verlenging geneesmiddel zonder handelsvergunning Handelsvergunninghouders
Artsenverklaring voor leveren geneesmiddel zonder handelsvergunning Zorgaanbieders
Farmacovigilantieverklaring bij leveren op artsenverklaring Handelsvergunninghouders
Hospital exemption aanvragen (ATMP) Handelsvergunninghouders, zorgaanbieders

Aangifte

Formulier                                        

Voor wie

Aangifte vals of vervalst recept Apothekers