Dwang in de zorg

Het gebruik van dwang in de zorg heeft al jaren de aandacht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het is heftig voor een cliënt, omdat hij minder vrijheid heeft. En het gaat om kwetsbare mensen van alle leeftijden. In de psychiatrie, de verstandelijk gehandicaptenzorg en in de psychogeriatrische zorg.

De inspectie houdt toezicht om te controleren of zorgaanbieders terughoudend en precies omgaan met verplichte en onvrijwillige zorg. En om te zien of zorgaanbieders zich houden aan de wetten die hierover gaan.

Locatieregister

Zorgaanbieders die verplichte of onvrijwillige zorg leveren, moeten ingeschreven staan in het online locatieregister Wvggz/Wzd. De zorgaanbieder moet zich zelf registreren, met de locaties waar of van waaruit hij gedwongen zorg biedt.