Dwang in de zorg

Dwang in de zorg betekent dat iemand tegen zijn of haar wil bepaalde zorg krijgt. Bijvoorbeeld medicijnen die iemand moet innemen. Dwang in de zorg is bedoeld om ernstig nadeel weg te nemen: voor de cliënt zelf of voor anderen. Dwang kan alleen worden ingezet als vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. 

Dwang in de zorg is heftig voor een cliënt, omdat hij minder vrijheid heeft. En het gaat om kwetsbare mensen van alle leeftijden. In de psychiatrie, de verstandelijk gehandicaptenzorg en in de psychogeriatrische zorg.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert of zorgaanbieders terughoudend en zorgvuldig omgaan met het toepassen van verplichte en onvrijwillige zorg. En ze bekijkt of zorgaanbieders zich houden aan de wetten die hierover gaan.

Locatieregister

Zorgaanbieders die verplichte of onvrijwillige zorg verlenen, moeten ingeschreven staan in het openbaar locatieregister Wvggz/Wzd. De zorgaanbieder moet zichzelf registreren, inclusief alle locaties waar of van waaruit hij (ambulante) gedwongen zorg verleent.

Uitgelicht

Toezichtvisie op dwang in de zorg

In de visienota ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige of verplichte zorg’ zet de IGJ uiteen wat de Wvggz en Wzd in grote lijnen betekenen voor haar toezicht. De inspectie houdt aandacht voor bekende risico’s en let op nieuwe elementen in de wetten.

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws