Geestelijke gezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt op verschillende manieren toezicht op zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat doen we door zorgaanbieders te bezoeken en gesprekken te voeren met patiënten, hun naasten of hulpverleners. Ook onderzoeken en beoordelen we meldingen van zorgaanbieders of burgers.

Zorgaanbieders van de ggz waarop de inspectie toezicht houdt zijn:

  • ggz-instellingen
  • psychiatrische afdelingen van (academische) ziekenhuizen
  • vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten en psychologen
  • verslavingsinstellingen
  • alternatieve praktijken en nieuwe toetreders