Geestelijke gezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat doen we door zorgaanbieders te bezoeken en gesprekken te voeren met patiënten, hun naasten of hulpverleners. Ook onderzoeken en beoordelen we meldingen van zorgaanbieders of burgers.