Geestelijke gezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt op verschillende manieren toezicht op zorgaanbieders in de ggz. Dat doen we door zorgaanbieders te bezoeken en gesprekken te voeren met patiënten, naasten of hulpverleners. Daarnaast onderzoeken en beoordelen we meldingen van zorgaanbieders of burgers.

Zorgaanbieders van ggz waarop de inspectie toezicht houdt zijn:

  • ggz-instellingen
  • psychiatrische afdelingen van (academische) ziekenhuizen
  • vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten en psychologen
  • verslavingsinstellingen
  • alternatieve praktijken en nieuwe toetreders