Verpleeghuiszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert onder meer de veiligheid en kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen. Zorgverleners en zorgaanbieders hebben samen afgesproken waar goede zorg aan moet voldoen. Als blijkt dat de veiligheid en kwaliteit van de zorg onvoldoende is, nemen we maatregelen.