Gehandicaptenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de veiligheid en kwaliteit van zorg voor mensen met een beperking. Hierbij kijken we ook naar hoe cliënten hun zorg ervaren. We controleren de veiligheid en kwaliteit aan de hand van wettelijke regels en beroepsnormen. Zorgaanbieders en zorgpersoneel moeten zich tijdens hun werk aan deze regels en normen houden. De wetgever bepaalt waar we toezicht op houden. Binnen dat kader stellen we onze eigen prioriteiten. Beroepsverenigingen en brancheorganisaties binnen de sector bepalen samen wat zij goede en veilige zorg vinden.