Digitaal overzicht aanleveren

Verleent u als zorgaanbieder verplichte zorg (Wvggz) of onvrijwillige zorg (Wzd)? Dan levert u 2 keer per jaar een digitaal overzicht van deze zorg aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In het digitaal overzicht staat per locatie (vestiging) hoe vaak u welke vorm van gedwongen zorg verleende.

Welke gegevens in digitaal overzicht Wvggz

Voor de Wvggz legt u per cliënt vast welke vorm van verplichte zorg u verleende en wanneer. In de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) staat welke gegevens precies in het overzicht moeten staan:

Format Digitaal overzicht verplichte zorg

Welke gegevens in digitaal overzicht Wzd

Voor de Wzd levert u onder andere gegevens aan over het totaal aantal cliënten, bijvoorbeeld bij hoeveel cliënten u een bepaalde vorm van gedwongen zorg verleende. In de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) staat welke gegevens precies in het Digitaal overzicht moeten staan.

Uitzondering: wilsonbekwame cliënten (artikel 2.2 Wzd)
Er is geen aanlevering nodig over cliënten die onder artikel 2.2 Wzd vallen. Het gaat dan om cliënten die wilsonbekwaam zijn, zich niet verzetten én waarbij de vertegenwoordiger instemt met gedwongen zorg.

Format Digitaal overzicht onvrijwillige zorg

Wanneer digitaal overzicht aanleveren

Het digitaal overzicht levert u ieder half jaar uiterlijk aan op:

  • 12 februari: het overzicht van juli tot en met december
  • 12 augustus: het overzicht van januari tot en met juni

Maken en aanleveren digitaal overzicht in xml

U kunt een xml-bestand op 2 manieren maken. Daarover vindt u hieronder uitleg.
Maar voor alle xml-bestanden gelden de volgende aanwijzingen: 

  • Wijzig niets in het xml-bestand 
    Wijzig het xml-bestand niet, want hierdoor bevat het vaak fouten. Wilt u iets wijzigen? Pas de gegevens dan aan in het EPD of ECD en maak vervolgens een nieuw xml-bestand. 
  • Per wet één xml-bestand 
    Verleent uw organisatie zorg die valt onder de Wvggz én de Wzd? Dan levert u zowel voor de Wvggz als voor de Wzd een apart xml-bestand aan en doorloopt u het aanleverproces twee keer. U kunt in het formulier in Mijn IGJ de wet aanvinken waarover uw xml-bestand gaat.

Als het xml-bestand niet voldoet aan de (technische) eisen, hoort u dat vanaf 2024 van de inspectie. Soms kunt u de benodigde aanpassingen zelf doen. In andere gevallen moet uw softwareleverancier aanpassingen doen. Hiervoor neemt de inspectie contact op met de softwareleverancier.

Foutmeldingen in digitale overzichten (xml-bestanden)

De digitale overzichten (xml-bestanden) komen niet altijd goed binnen. Als een aanlevering een foutmelding geeft, dan neemt de inspectie contact op met de betreffende zorgaanbieder of de betreffende ECD- en EPD leverancier.

Kleine zorgaanbieders: aanleveren via formulier

Bent u een kleine zorgaanbieder met minder dan 25 cliënten of verleent u minder dan 10 keer per half jaar gedwongen zorg, die valt onder de Wvggz of Wzd? Dan hoeft u geen xml-bestand aan te leveren, maar registreert u deze zorg  via een formulier: