Wijkverpleging

Wijkverpleging is verpleging en verzorging van mensen thuis. Bijvoorbeeld van mensen die ernstig ziek zijn, mensen die thuis herstellen na een ziekenhuisopname of van kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen. Verpleegkundigen en verzorgenden helpen met de persoonlijke verzorging, met het klaarzetten of toedienen van medicijnen, met stomazorg of wondverzorging. Ook kan de wijkverpleging op verzoek van de huisarts of specialist bijvoorbeeld insuline spuiten of pijn bestrijden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit en de veiligheid van de wijkverpleging.

Jaarlijks krijgen ruim 550.000 cliënten voor korte of langere tijd verpleging en/of verzorging thuis van de wijkverpleging. Dat aantal stijgt de komende jaren: een opname in het ziekenhuis duurt steeds korter, waardoor thuis herstellen vaker voorkomt. En steeds meer mensen worden steeds ouder. De meeste ouderen blijven zelfstandig wonen, ook als ze meer afhankelijk worden van zorg. Daarom is het belangrijk dat goede wijkverpleging beschikbaar is voor iedereen die dit nodig heeft. En dat cliënten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die zij krijgen.

De komende jaren besteedt de inspectie extra aandacht aan de wijkverpleging. Want deze vorm van zorg wordt steeds belangrijker: voor steeds meer mensen én als onmisbare schakel in de gezondheidszorg. Als de wijkverpleging niet goed is geregeld, dan kunnen ziekenhuizen hun patiënten niet overdragen naar huis, kunnen ernstig zieke kinderen niet thuis de juiste zorg krijgen, moeten ouderen eerder opgenomen worden in een verpleeghuis en kan een huisarts bepaalde behandelingen niet thuis laten uitvoeren.

Hulp of ondersteuning vanuit de gemeente

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt geen toezicht op de hulp of ondersteuning die gemeenten bieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Gemeenten hebben hiervoor een eigen Wmo-toezichthouder. IGJ en Wmo-toezichthouders kunnen samenwerken, als een aanbieder zowel wijkverpleging als Wmo-hulp biedt.