Beeld: ©Guus Pauka / ANP

Wijkverpleging

Wijkverpleging is verpleging en verzorging van mensen thuis. Bijvoorbeeld van mensen die ernstig ziek zijn of mensen die thuis herstellen na een ziekenhuisopname. Maar het kan ook gaan om kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen. 

Verpleegkundigen en verzorgenden helpen met de persoonlijke verzorging of met het klaarzetten of toedienen van medicijnen. Ook kan het gaan om stomazorg of wondverzorging. De wijkverpleging kan ook op verzoek van de huisarts of specialist bijvoorbeeld insuline spuiten of pijn bestrijden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit en de veiligheid van de wijkverpleging.

Elk jaar krijgen ruim 550.000 cliënten voor korte of langere tijd verpleging en/of verzorging thuis van de wijkverpleging. Dit aantal stijgt de komende jaren. Een opname in het ziekenhuis duurt steeds korter, waardoor mensen steeds vaker thuis herstellen. En steeds meer mensen worden steeds ouder.

De meeste ouderen blijven zelfstandig wonen, ook als ze afhankelijker worden van zorg. Daarom is het belangrijk dat goede wijkverpleging beschikbaar is voor iedereen die dit nodig heeft. En dat cliënten kunnen vertrouwen op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die zij krijgen.

De volgende jaren besteedt de inspectie extra aandacht aan de wijkverpleging. Want deze vorm van zorg wordt steeds belangrijker voor steeds meer mensen én als onmisbare schakel in de gezondheidszorg. Als de wijkverpleging niet goed is geregeld, dan kunnen ziekenhuizen hun patiënten niet naar huis sturen. Ook kunnen dan ernstig zieke kinderen niet thuis de juiste zorg krijgen. En ouderen moeten eerder opgenomen worden in een verpleeghuis en een huisarts kan bepaalde behandelingen niet thuis laten uitvoeren.

Hulp of ondersteuning van de gemeente

De IGJ houdt geen toezicht op de hulp of ondersteuning die gemeenten bieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het huishouden. Gemeenten hebben hiervoor een eigen Wmo-toezichthouder. De IGJ en Wmo-toezichthouders kunnen samenwerken, als een aanbieder wijkverpleging en Wmo-hulp biedt.