Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) beschrijft de rechten van mensen die verplichte zorg krijgen in de ggz. De Wvggz geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. De Wvggz is er om de rechten van deze mensen te beschermen.

Verplichte zorg: voorkomen als het kan

De Wvggz richt zich vooral op het voorkómen van verplichte zorg. Als dat niet kan, dan moeten zorgaanbieders de verplichte zorg uitvoeren met zo min mogelijk dwang en er zo snel mogelijk mee stoppen. Bij jeugdigen is er extra aandacht voor de mogelijke nadelen die verplichte zorg kan hebben op hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Voorwaarden voor het verlenen van verplichte zorg

Als vrijwillige zorg niet mogelijk is om het ernstige nadeel weg te nemen, is verplichte zorg mogelijk. Voorwaarden zijn dat de verplichte zorg:

 • de enige manier is om het ernstige nadeel weg te nemen
 • in verhouding staat tot het op te lossen ernstig nadeel (proportioneel is)
 • resultaat heeft (effectief is)

De Wvggz beschrijft twee manieren om toestemming te krijgen voor verplichte zorg. Dat kan via:

 1. een zorgmachtiging via de rechter
 2. een crisismaatregel via de burgemeester

Meer informatie over de Wvggz

IGJ informeren

De inspectie houdt toezicht op de uitvoering van de Wvggz. In een aantal situaties is het volgens de Wvggz verplicht om de inspectie te informeren:
 

 • Halfjaarlijkse gegevensaanlevering bij de inspectie:
  Zorgaanbieders moeten minimaal halfjaarlijks hun gegevens over de uitvoering van verplichte of onvrijwillige zorg doorgeven aan de inspectie.
  Zie Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd
   
 • Verplichte incidentele mededelingen en overleg:
  Een burgemeester, geneesheer-directeur of klachtencommissie moet bepaalde informatie over verplichte of onvrijwillige zorg naar de inspectie sturen.
  Zie Verplichte incidentele mededelingen en overleg
   
 • Meldingen of signalen van ernstige problemen:
  Zorgaanbieders, zorgprofessionals of vertrouwenspersonen die zich zorgen maken over hoe de verplichte of onvrijwillige zorg is uitgevoerd, kunnen dat melden bij de inspectie.
  Zie Meldingen en signalen tekortschietende zorg

Kijk voor meer informatie over het toezicht van IGJ bij Toezicht op dwang in de zorg.