Toetsingskaders dwang in de zorg

Om duidelijk te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. In toetsingskaders staan normen, de bronnen voor die normen en wat de inspectie daarover toetst. 

Normen zijn afspraken over wat goede zorg is. Veldpartijen uit de zorg hebben deze beschreven en vastgelegd. Bijvoorbeeld in wet- en regelgeving, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en handreikingen van beroepsorganisaties en branchepartijen. De inspectie stimuleert en controleert dat iedereen zich hieraan houdt.

Toetsingskaders voor Wvggz en Wzd

In het toetsingskader voor de Wvggz en het toetsingskader voor de Wzd beschrijft de inspectie waar zij naar kijkt bij dwang in de zorg. Deze wetten bestaan uit veel details en daarom bestaan de toetsingskaders uit een uitgebreid aantal normen. Dat betekent niet dat de inspectie in haar toezicht altijd alle normen tot in detail controleert.

De inspectie wil vooral dat haar toezicht meehelpt aan:

  • een goede uitvoering van de wetten
  • het delen van kennis over de problemen én goede voorbeelden bij het verlenen van gedwongen zorg

De inspectie toetst normen bijvoorbeeld door gesprekken met cliënten/betrokkenen, naasten, zorgaanbieders en zorgprofessionals. Of door het inzien van het zorgdossier en het zorgplan.

Toetsingskader terugdringen separeren en afzonderen

De inspectie gebruikt het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen om ggz-instellingen te toetsen op separeren en afzonderen.
Meer informatie: Dwangtoepassing en vrijheidsbeperking