Onvoldoende passende hulp in de JeugdzorgPlus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert dat in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) onvoldoende passende hulp wordt geboden.

Het duurt vaak te lang voordat een jongere behandeling krijgt. Vrijwel nergens is er een combinatie van tijdige en passende hulp én onderwijs of dagbesteding. En passende vervolghulp ontbreekt. 

Juist jongeren die zijn opgenomen in de gesloten jeugdzorg moeten zonder vertraging de passende hulp krijgen. De inspectie vindt dat de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zo veel als mogelijk moet worden voorkomen. Voor een (beperkte) groep jongeren met complexe problemen blijft vrijheidsbeperking nodig, maar dan alleen in het belang van de jongere en volgens het ‘Nee tenzij’-principe. De JeugdzorgPlus slaagt er steeds beter in om minder vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten. Als het wel gebeurt, is dit vaak omdat een jongere dat op een bepaald moment nodig heeft. 
De inspectie ziet ook dat vrijheidsbeperkende maatregelen soms worden ingezet doordat randvoorwaarden ontbreken. De inspectie vindt dat niet acceptabel.

Rapporten Ombouw JeugdzorgPlus