Rapporten Pluryn, locatie Eefde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in oktober 2023 toezicht uit bij Stichting Pluryn (hierna: Pluryn) op locatie Eefde. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht. Er zijn twee versies van het rapport waarvan er één gericht is op jongeren. 

De inspectie concludeert dat Pluryn zich vanuit een duidelijke visie inspant om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen op locatie Eefde verder terug te dringen. Op een aantal groepen wordt kleinschalig gewerkt en zijn de randvoorwaarden hiervoor en voor verdere beperking van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen al op orde. Op deze groepen lukt het steeds beter om alternatieven te vinden voor de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Op andere groepen, die nog niet zover zijn, moet nog een flinke slag gemaakt worden.

De inspectie concludeert dat Pluryn, locatie Eefde op een aantal onderdelen niet voldoet aan de Veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie vraagt om een verbeterplan waarbij, in het kunnen voldoen aan de gestelde normen en het bewaken van voldoende beschikbaar passend hulpaanbod in de regio de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is, van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid wordt verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.