Rapporten Stichting Elker, Groningen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in oktober 2023 toezicht uit bij Stichting Elker (hierna: Elker) in Groningen. Er zijn twee versies van het rapport waarvan er één gericht is op jongeren.

De inspectie concludeert dat Elker zich inspant om jongeren passende zorg te bieden en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen verder terug te dringen.

Binnen Elker lukt het medewerkers om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen. Dit komt onder andere door kleine groepen en de inzet van alternatieven. Ook de toepassing van maatregelen verloopt grotendeels overeenkomstig de daar bijbehorende instructies. Elker voldoet op een aantal onderdelen niet aan de veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals de inzet van generieke maatregelen en het niet navolgbaar zijn van de noodzakelijkheid voor inzet van de maatregel. De inspectie vraagt om een verbeterplan. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.