Rapporten Pluryn, Het Klaverhof in Maarsbergen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in november 2023 toezicht uit bij Pluryn, locatie Het Klaverhof in Maarsbergen. 

De inspectie concludeert dat de medewerkers van Het Klaverhof zich inzetten om jongeren passende zorg te bieden en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen verder terug te dringen. Binnen Het Klaverhof lukt het medewerkers om alternatieven in te zetten, onder andere door de kleinschaligheid en de nabijheid van gedragswetenschappers bij de hofwoningen. Het Klaverhof slaagt er met de ketenpartners in om het aantal plaatsingen buiten kantoortijden laag te houden.

Het Klaverhof voldoet op een aantal onderdelen niet aan de Veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen, bijvoorbeeld omdat sommige vrijheidsbeperkende maatregelen (zoals kamerplaatsing en fouilleren) generiek toegepast worden. En vastpakken en vasthouden gebeurt niet uitsluitend door medewerkers die hier toereikend in zijn getraind. De inspectie vraagt om een verbeterplan. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.