Rapporten Horizon Jeugdzorg, locatie Antonius in Castricum

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in oktober 2023 toezicht uit bij Horizon Jeugdzorg, locatie Antonius in Castricum. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht. Er zijn twee versies van het rapport, waarvan er één gericht is op jongeren.

De inspectie is positief over de wijze waarop Antonius conform de JouwZorg-methodiek passende hulp biedt. Bij het onderwijsaanbod en het vormgeven van het integraal dagprogramma zijn nog verbeteringen mogelijk. Ook in de mogelijkheden voor een tijdige doorstroom zitten zorgen door een tekort aan vervolgplekken in de regio.

De inspectie concludeert dat het Antonius goed lukt om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen door de kleine groepen, de-escalerend en vanuit de relatie te werken en door alternatieven in te zetten. Antonius voldoet op een beperkt aantal onderdelen niet aan de veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie vraagt om een verbeterplan op de punten waar binnen Antonius verbetering nodig is. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.