Rapporten Pactum, locatie Deurne

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in november 2023 toezicht uit bij Pactum, locatie Deurne.

De inspectie constateert dat medewerkers van Pactum, locatie Deurne zich inspannen om voor iedere jongere een passend en integraal dagprogramma en passende hulp te organiseren. Het lukt in de praktijk niet om dit altijd te realiseren. Pactum, locatie Deurne slaagt er onvoldoende in om actief te werken aan terughoudendheid rondom de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen doordat de groepsgrootte, de gebouwen en de arbeidsmarktproblematiek belemmerend zijn.

Pactum, locatie Deurne voldoet op een groot aantal onderdelen niet aan de Veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. Hierop is verbetering nodig. Gezien de ontwikkelingen bij Pactum, heeft de inspectie de bestuurder verzocht om maatregelen om de kwaliteit en veiligheid van de hulp in de komende periode te bewaken en verbeteren. De inspectie ziet hier geïntensiveerd op toe.

Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot passende oplossingen geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.