Rapporten Almata, Ossendrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in oktober 2023 toezicht uit bij Almata in Ossendrecht. 
Er zijn twee versies van het rapport waarvan er één gericht is op jongeren.

De inspectie concludeert dat Almata zich inspant om het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen verder te verbeteren. Het toepassen van alternatieve interventies en signaleringsplannen ter voorkoming van inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is het uitgangspunt bij Almata. De inspectie is positief over het doorlopend integrale programma en het maatwerk wat Almata daarin samen met het onderwijs zoveel mogelijk levert voor iedere jongere. Om verder te kunnen ontwikkelen, is Almata ook afhankelijk van externe factoren.

Almata voldoet echter op een aantal onderdelen niet aan de veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie vraagt om een verbeterplan op de punten waar binnen Almata verbetering nodig is. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.