Rapporten Horizon Jeugdzorg, locatie Rijnhove in Alphen aan den Rijn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in november 2023 toezicht uit bij Rijnhove in Alphen aan den Rijn. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht.

De inspectie concludeert dat Rijnhove zich inspant om jeugdigen passende zorg te bieden en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen verder te verbeteren. Binnen Rijnhove leeft breed het willen leren en verbeteren op de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie concludeert dat het Rijnhove goed lukt om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen door de-escalerend en vanuit de relatie te werken en door op maat alternatieven in te zetten.

Rijnhove voldoet op een beperkt aantal onderdelen niet aan de Veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie vraagt om een verbeterplan op de punten waar binnen Rijnhove verbetering nodig is. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.