Rapporten Horizon Jeugdzorg, locatie Bergse Bos in Rotterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in november 2023 toezicht uit bij Horizon Jeugdzorg, locatie Bergse Bos in Rotterdam. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht.

De inspectie concludeert dat Bergse Bos zich inspant om jongeren passende zorg te bieden en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen verder te verbeteren. Binnen Bergse Bos leeft breed het willen leren en verbeteren op de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie is met name positief over de kleine groepen, de samenwerking met de Bergse Veld school en het scholingsaanbod. Bergse Bos is bij het kunnen bieden van passende zorg en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen echter ook afhankelijk van externe factoren.

Bergse Bos voldoet op een aantal onderdelen niet aan de Veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie vraagt om een verbeterplan op de punten waar binnen Bergse Bos verbetering nodig is. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.