Rapporten Schakenbosch, Leidschendam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in september 2023 toezicht uit bij Schakenbosch in Leidschendam. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht. Er zijn twee versies van het rapport waarvan er één gericht is op jongeren. 

De inspectie concludeert dat Schakenbosch zich inspant om jongeren passende zorg te bieden en het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen verder te verbeteren. Binnen Schakenbosch leeft breed het willen leren en verbeteren op de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Schakenbosch is hierbij echter ook afhankelijk van externe factoren.

Schakenbosch voldoet op een aantal onderdelen niet aan de veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie vraagt om een verbeterplan op de punten waar binnen Schakenbosch verbetering nodig is. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.