Rapporten Via Jeugd, Cadier en Keer

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in oktober 2023 toezicht uit bij Via Jeugd, Cadier en Keer. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht.

De inspectie concludeert dat Via Jeugd er onvoldoende in slaagt om een passend dagprogramma en passende hulp te bieden. Dit heeft onder andere te maken met onvoldoende aanbod en wachtlijsten voor therapieën, onvoldoende passende dagbesteding en het ontbreken van passend onderwijs voor jeugdigen. 

Via Jeugd voldoet nog niet aan de Veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. Bijvoorbeeld het generiek inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals het afsluiten van slaapkamerdeuren, cameragebruik op gangen, de inname van telefoons en standaard fouilleren bij opname. 

De inspectie vraagt om een verbeterplan. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.