Rapporten Horizon Jeugdzorg, locatie ’t Anker in Harreveld

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in oktober 2023 toezicht uit bij Horizon Jeugdzorg, locatie ’t Anker in Harreveld. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht. Er zijn twee versies van het rapport waarvan er één gericht is op jongeren. 

’t Anker en Scholengemeenschap Harreveld hebben een divers en passend aanbod voor jongeren met zeer complexe problematiek die veel bescherming en veiligheid nodig hebben. Wel is op meerdere groepen verbetering nodig in het langdurig op hun kamer moeten verblijven van jongeren, voor zover dit niet voortkomt uit hun eigen behoefte aan een prikkelarme omgeving. 

Het lukt medewerkers van ‘t Anker de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen steeds meer te voorkomen, door de kleine groepen, de samenwerking met de Scholengemeenschap Harreveld en het scholingsaanbod voor de medewerkers. ’t Anker voldoet op een aantal onderdelen niet aan de veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspectie vraagt om een verbeterplan op de punten waar binnen ’t Anker verbetering nodig is. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.