Rapporten Levvel, locaties Pinq en Duivendrecht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in november 2023 toezicht uit bij Levvel. Zij bezocht twee verschillende locaties, de Rijksstraatweg in Duivendrecht (RSW) en Pinq. Ook sprak zij in november aanvullend met het bestuur en de directie en voerde zij een extra dossiertoets uit. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht.

De inspectie constateert dat Levvel zich inspant om voor jongeren een dagprogramma op maat aan te bieden. De inspectie constateert dat het Levvel, in samenwerking met de ketenpartners, lukt om het aantal plaatsingen in de gesloten jeugdhulp terug te dringen. Levvel heeft verschillende stappen gezet in de ombouw van de JeugdzorgPlus. Medewerkers doen hun best om jongeren een goede en huiselijke plek te bieden. Tegelijkertijd concludeert de inspectie dat Levvel op meerdere onderdelen niet voldoet aan de Veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen en dat op meerdere punten verbetering noodzakelijk is. Op het gebied van randvoorwaarden zoals financiën, voldoende capaciteit aan medewerkers en stabiliteit van de teams, is verbetering nodig.

De inspectie maakt zich zorgen over de ernstige incidenten die plaatsvinden op de groepen van de Rijksstraatweg, waarbij medewerkers handelingsverlegen lijken om adequaat in te grijpen. Gezien deze zorgen heeft de inspectie, na het toezicht, een gesprek met de bestuurder van Levvel gevoerd en Levvel verzocht om direct actie te ondernemen. De inspectie concludeert dat Levvel voortvarend aan de slag is gegaan om verbeteringen te realiseren.

Tegelijkertijd heeft de inspectie zorgen over die jongeren waarvoor nog geen passende hulp is gerealiseerd. De inspectie verwacht dat Levvel de verbeterpunten in dit rapport vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Waar de samenwerking met opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is in het kunnen voldoen aan de gestelde normen en het bewaken van voldoende beschikbaar passend hulpaanbod in de regio, verwacht de inspectie dat alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid voelen om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.