Geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat geneesmiddelen veilig zijn. Op deze pagina's vindt u meer informatie voor farmaceutische bedrijven, apotheken en voorschrijvers. Ook leest u meer over het toezicht op klinisch onderzoek, laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen zonder handelsvergunning.

Beperkingen door coronavirus: gevolgen voor GMP- en GDP-inspecties en certificaten

Tot nader bericht, maar in ieder geval en met 6 april 2020, worden geplande GMP- en GDP-inspecties in Nederland niet uitgevoerd. Het gaat hierbij uitsluitend om zogenoemde routine-inspecties, inspecties die periodiek worden uitgevoerd bij houders van een fabrikantenvergunning. In urgente situaties, zoals na meldingen, kan IGJ wel een GMP-/GDP-inspectie uitvoeren. De noodzaak van het uitvoeren van een GMP-/GDP-inspectie wordt per situatie afgewogen.

IGJ bepaalt voor elke inspectie die is gepland tot en met 6 april of een GMP-/GDP-certificaat met beperkte geldigheid afgegeven moet worden. Deze GMP-/GDP-certificaten met beperkte geldigheid worden gepubliceerd in de EUDRAGMDP-database. Fabrikanten- en groothandelvergunninghouders ontvangen deze certificaten. Deze GMP-/GDP-certificaten worden, net als eindrapporten, tijdelijk niet ondertekend door de inspecteurs.