Geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat geneesmiddelen veilig zijn. Op deze pagina's vindt u meer informatie voor farmaceutische bedrijven, apotheken en voorschrijvers. Ook leest u meer over het toezicht op klinisch onderzoek, laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen zonder handelsvergunning.

De nadruk ligt op de veiligheid van het geneesmiddel als product. Veilige geneesmiddelen zijn een onderdeel van medicatieveiligheid, dat ook gaat over verantwoord voorschrijven en veilig gebruik.