Geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat geneesmiddelen veilig zijn. Op deze pagina's vindt u meer informatie voor farmaceutische bedrijven, apotheken en voorschrijvers. Ook leest u meer over het toezicht op klinisch onderzoek, laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen zonder handelsvergunning.

Beperkingen door coronavirus: gevolgen voor GMP- en GDP-inspecties en certificaten

Tot nader bericht worden geplande GMP- en GDP-inspecties in Nederland niet uitgevoerd. Het gaat hierbij uitsluitend om zogenoemde routine-inspecties, inspecties die periodiek worden uitgevoerd bij houders van een fabrikantenvergunning. In urgente situaties, zoals na meldingen, kan IGJ wel een GMP-/GDP-inspectie uitvoeren. De noodzaak van het uitvoeren van een GMP-/GDP-inspectie wordt per situatie afgewogen. De certificaten van fabrikanten en vergunninghouders van medicijnen worden automatisch verlengd tot eind december 2021.