Beeld: ©Frank Muller / Hollandse Hoogte

Justitiële inrichtingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de medische zorg in gevangenissen, tbs-klinieken, arrestantencomplexen, detentie- en uitzetcentra. Op deze pagina's staat informatie over het toezicht, het nationaal preventiemechanisme en melden.

Verschillende afdelingen van de IGJ werken samen met de afdeling Zorg voor asielzoekers en justitiabelen (ZAJ). Afdeling Jeugd was bijvoorbeeld betrokken bij een onderzoek naar het toezicht op de Justitiële Jeugdinrichtingen.

Met collega’s van Eerstelijnszorg hebben we onderzoek gedaan naar toezicht op de Jeugdgezondheidszorg in asielzoekerscentra en naar infectiepreventie in penitentiaire inrichtingen. 

Verder hebben we met collega’s van Eerstelijnszorg onderzocht of (en hoe) de toegang tot de zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne is geborgd. En collega’s van Medisch Specialistische Zorg zijn regelmatig betrokken bij inspectieonderzoek van team ZAJ.