Justitiële inrichtingen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert de medische zorg in gevangenissen, tbs-klinieken, arrestantencomplexen, detentie- en uitzetcentra. In dit dossier leest u meer over het toezicht, het nationaal preventiemechanisme en melden.

Verschillende afdelingen van de IGJ werken samen met de afdeling Zorg voor asielzoekers en justitiabelen (ZAJ). Afdeling Jeugd was bijvoorbeeld betrokken bij een gezamenlijk onderzoek naar het toezicht op de Justitiële Jeugdinrichtingen. Met collega’s van Eerstelijnszorg hebben we onderzoek gedaan naar toezicht op de Jeugdgezondheidszorg in asielzoekerscentra en naar infectiepreventie in penitentiaire inrichtingen. 

Ook hebben we met collega’s van Eerstelijnszorg onderzocht of (en hoe) de toegang tot de zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne is geborgd. Verder zijn collega’s van Medisch Specialistische Zorg geregeld betrokken bij inspectieonderzoek van team ZAJ.