Beschikbaarheid van geneesmiddelen

Voor de volksgezondheid is het belangrijk dat geneesmiddelen voldoende beschikbaar blijven. Dreigt er een tekort? Dan kunnen fabrikanten, vergunninghouders en zorgverleners mogelijk gebruik maken van tijdelijke maatregelen.

Bent u een patiënt, dan is het onderwerp medicijntekorten (zie onderaan) mogelijk interessant voor u. Maakt u zich zorgen over een tekort aan een medicijn dat u nodig heeft, bespreek dit dan met uw arts of apotheker. Wilt u een melding doen over de kwaliteit van zorg? Dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.