Beschikbaarheid van geneesmiddelen

Voor de volksgezondheid is het belangrijk dat geneesmiddelen voldoende beschikbaar blijven. Dreigt er een tekort? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van tijdelijke maatregelen.