Klinisch onderzoek (GCP)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de regels voor klinisch onderzoek. We willen hiermee bereiken dat studies veilig worden uitgevoerd en dat de uitkomsten van klinisch onderzoek herleidbaar, valide en betrouwbaar zijn.

Deze informatie is vooral bestemd voor verrichters, uitvoerders en derde partijen in klinisch onderzoek. Wilt u meedoen als proefpersoon aan klinisch onderzoek? Dan kunt u op een aparte pagina meer lezen over meedoen aan klinisch onderzoek en wat u van IGJ kunt verwachten.