Klinisch onderzoek (GCP)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de regels voor klinisch onderzoek. We willen hiermee bereiken dat studies veilig worden uitgevoerd. Ook willen we dat de uitkomsten van klinisch onderzoek herleidbaar, valide en betrouwbaar zijn.

Deze informatie is vooral bestemd voor verrichters, uitvoerders en derde partijen in klinisch onderzoek. Wilt u als proefpersoon  meedoen aan klinisch onderzoek? Dan kunt u op een aparte pagina meer lezen over meedoen aan klinisch onderzoek. Daar leest u ook wat u van IGJ kunt verwachten.