Klinisch onderzoek (GCP)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de regels voor klinisch onderzoek. We willen hiermee bereiken dat studies veilig worden uitgevoerd. Ook willen we dat de uitkomsten van klinisch onderzoek herleidbaar, valide en betrouwbaar zijn.

Deze informatie is vooral bestemd voor verrichters, uitvoerders en derde partijen in klinisch onderzoek.

Wilt u als proefpersoon meedoen aan klinisch onderzoek?

Lees dan verder over meedoen aan klinisch onderzoek en wat u van de IGJ kunt verwachten: Informatie voor proefpersonen klinisch onderzoek.