11 apotheken en groothandel beboet voor illegale handel in geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft na een onderzoek boetes opgelegd aan 11 apotheken en een farmaceutische groothandel voor illegale handel in geneesmiddelen. Het gaat daarbij om verschillende geneesmiddelen die zijn verhandeld met een gezamenlijke omzetwaarde voor de apotheken van € 2,2 miljoen. Deze geneesmiddelen werden voornamelijk in Duitsland en Engeland weer op de markt gebracht. 

Een open apothekerslade met doosjes medicijnen en een hand die er een doosje uit pakt.
Beeld: ©ANP / Flip Franssen

De illegale handel speelde zich grotendeels af in de periode 2019-2021. De apotheken kochten geneesmiddelen in bij Nederlandse farmaceutische groothandels. In plaats van ze aan hun patiënten te verstrekken, verkochten zij deze door aan een andere groothandel. Deze groothandel verkocht de geneesmiddelen vervolgens weer aan een andere groothandel en van daaruit gingen ze naar Duitsland en Engeland. Het betrof vooral dure geneesmiddelen, die in Nederland beperkt beschikbaar zijn en in Duitsland en Engeland veel duurder zijn. Apotheken en groothandel maakten met deze illegale doorverkoop grote winsten.

Een apotheek mag medicijnen aan individuele klanten verkopen maar niet aan groothandels. Daarnaast mogen geneesmiddelen die bedoeld zijn voor patiënten in Nederland niet zonder vergunning worden doorverkocht naar het buitenland. Bovendien worden geneesmiddelen die buiten het reguliere distributiekanaal worden verhandeld, beschouwd als een risico voor de patiënt, want de kwaliteit en veiligheid van deze geneesmiddelen kan niet meer worden gegarandeerd. 

Het onderzoek naar deze apotheken en groothandel is het vervolg van een eerder onderzoek in 2021 en 2022. Toen werden boetes opgelegd aan 13 apotheken en een groothandel. Tijdens dat onderzoek zag de IGJ dat ook de naam van een andere groothandel werd genoemd en startte een vervolgonderzoek. Naar aanleiding daarvan is opnieuw handhavend opgetreden.

De betrokken apotheken en groothandel hebben de afgelopen maanden boetes ontvangen met een maximum van €22.500.